*) není obsaženo přímo v románu, ale jsou zde určité souvislosti.
**) vysvětlivka k ostatním tématům, které nesouvisí přímo s románem.
nepodařilo objevit žádnou reálnou osobu, která by mohla být Haškovi inspirací pro vytvoření této románové postavy.
osoby - aktéři v Politických a sociálních dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona

Lidičky
Albán páter
Alžběta "...co probod naši nebožku Alžbětu tím pilníkem...."
 
Babinský Václav
Bautze
Batěk Alexander Sommer dr. prof.
Bernis auditor
Boušek
Botzenheim von  baronka
Braun
Bretschneider
Brixi
Bubelová Máňa
Carlos I. portugalský král   "....jak tenkrát v Portugalsku si postříleli toho svýho krále..."
Čimpera Václav
Čulen Ján **)
Demartini
Drašner Ladislav
Drobílek Eduard
Evžen Savojský princ
Fastrová Olga
Feldhubr obrlajtnant
Ferdinand sluha  "...já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je sluhou..."
Fišer hejtman
František Ferdinand 
František Josef I.  "...kdybyste chtěla zabít pana arcivévodu, nebo císaře pána,...."
Grünstein dr.
Hájek Ladislav Domažlický
Helmich nadporučík
Henčl František
Heveroch Antonín
Chotková Žofie  "...Jel tam s tou svou arcikněžnou v automobilu...."
Ignác z Loyoly svatý
Janata nadporučík
Jareš
Jesenská Řůžena
Just plukovník
Kácha Michael *)
Kallerson
Kalous
Katz Otto
Kejřová
Klíma Jaroslav JUDr.
Klimeš Jan 
Kohn Teodor
Kokoška Ferdinand 
Kolařik
Koťátko
Koudela Josef
Kovařík
Krásnohorská Eliška **)
Kudrna Josef
Laudová - Hořicová Marie
Linhart hejtman
Ločák Karel
Lombroso Cesare  ...jako by právě vypadl z Lombrosovy knihy „O typech zločinných“
Ludvík Bohuslav
Ludvík Břetislav
Luccheni 
Lužická Věnceslava
Macuna
Mahler nadporučík
Mahler Moritz
Machar Josef Svatopluk
Machek nadporučík
Maixner
Makovec obrlajtnant
Mareček Josef 
Marek Karel
Matyáš polní kurát
Maxmilián I. Mexický  "...císaře mexického, mu zastřelili v nějaké pevnosti..."
Mestek de Podskal Ferda
Mikuláš II. a Alexandra Fjodorovna  "...že se dostanou i na toho cara s carevnou..."  
Moudrá Pavla
Müllerová 
Nepomucký Jan     Projevoval mučednické touhy žádaje, aby mu utrhl hlavu a hodil v pytli do Vltavy.
Opočenský Gustav Roger
Orth Jan
Palivec, Palivcová
Pávek doktor
Pelant Karel
Pinďour
Pivoňka
Pokorný
Prášek poručík
Princip Gavrilo  "... ten člověk, co mu to udělal,..."
Průša
Radecký Václav polní maršál
Reinerová Greta*)
Rotter Theodor
Rudolf korunní princ
Řepa šikovatel
Sáleský František
Serabona
Slavíček Karel JUDr.
Slavík štábní profous
Strašlipka František *)
Svobodová Růžena
Šavlovic Pepík
Šnábl hejtman
Švejk
Tauchen | Tauben
Valeš Alois
Vilém II.
Vohryzek Karel
Vojtěch svatý
Weiking
Wichterle hejtman
Windischgrätz Alfred
Witingr nadporučík
Ziegloser Jan
Zlatoústý Jan svatý
Zuzana v lázni
 

 

Místa

Apolinář, kostel sv. Apolináře
Botič
Břevnov, břevnovský klášter
Eliščin most (most Františka Josefa I.)
Emauzy  
Halič
Hradčany
Chotěboř
Karlák
Kateřinky viz psychiatrická klinika
Krakovská ulice
Majlont [Miláno]  *)
most Františka Josefa I. (Eliščin most)
motolské cvičiště
Mydlovary
Pankrác
Pimont [Piemont]
podolský kostelík
Raba
Ražice
Salmova  - Salmovská ulice
Sambor
Solferino [bitva u Solferina]
Spálená ulice viz manifest Mým národům
Steinhof
Straškov
Střelecký ostrov
Thalerhof  *)
u piaristů
U uršulinek
Vodičkova ulice
Vršovice kostel
Zliv
 
 

Instituce

28. pluk - C. a k. český pěší pluk Viktora Emanuela III. König von Italien č. 28 - IR28
35. pluk (pětatřicátníci) - C. a k. český pěší pluk polního maršálka Moritze svob. pána  Daublebsky von Sternek č. 35 - IR 35
73. pluk  - C. a K. český pěší pluk vévody Albrechta Württembersského č.73 -IR73
75. pluk - C. a k. český pěší pluk ( neměl majitele) č.75 - IR75
91. pluk (jedenadevadesátý pluk) - C. a k. český pěší pluk polního zbrojmistra Huberta rytíře Czibulky č. 91 - IR91
Apolinář, kostel sv. Apolináře
akcíz  *)
blázinec viz psychiatrická klinika
Bohemia (deník)
Bruska kasárna Pod Bruskou
břevnovský klášter
Českoslovanská akademie obchodní
Československá republika (deník)
Dobromil spolek
garnison
Ignác z Loyoly kostel
Intendantura | Intendant
klášter v Emauzích viz Emauzy
konsistoř
Korpskommando
Militärgericht též vojenský soud
Ministerstvo vojenství
mladočech - Národní strana svobodomyslná
Národní politika
Omladina spolek | periodikum **) 
Polák firma
Policejní ředitelství
potravní čára | potravní daň  *)
Prager Tagblatt
Pražské úřední noviny
psychiatrická klinika 
Sport - Favorit fotbalový a atletický klub
Státní návladnictví
Ústav šlechtičen na Hradčanech
vojenská nemocnice
vojenská posádka viz garnison
vojenská věznice též garnison
vojenský soud též Militärgericht
Volná myšlenka
vosumnáctá chasa C. a k. český pěší pluk arcivévody Leopolda Salvátora č. 18  IR18
Vršovice kasárna
Zemský trestní soud v Praze
 

Hospody a jiná místa k zábavě

Bendovka; Bendlovka; Bendlova kavárna
kavárnička za Florencí
Mimosa

Montmartre

Na Kuklíku
Repersenťák

Sarajevo, nuselská vinárna

Střelecký ostrov

Teissig

U Banzetů

U Brejšky

U Exnerů

U Kalicha

U Křížků
U mrtvoly
U Šuhů
U Valšů
U Vejvodů    ...v domě s dámskou obsluhou v uličce za Vejvodovic...
U zlatého věnce
 
 

Věci

arak
Arrestantenbuch
Aurotherm
balsám kopaiva
bordeaux - punč
borovička
browning
cereviska
cimborium
cimra
cirkulář
dramky
drek
flinta
frantík
futráž
herynek
chalát
kapr na modro
kartonážní šička
kavalec
klerika
kočebrácký košík
komisárek
košatinka
krejcar
latrina
licousy viz Babinský Václav
lénunk, lénunklist viz žold
marašino
menáž , mináž
monatky
monstrance
mundůr
Opodeldok
orlíček
ornát
Ottův slovník naučný
paket
pětka
policejní knížka
pryčna
rekrutská kytka
reservát
sublimát
svěrací kazajka
šišák
špangle
šrapnel
tabernakulum
vlajka        ....jeden z těch dravců černožlutě žíhaných....
wyandotky
zelený anton
želízka viz špangle
žold

 

Ostatní

ajnclík

andělská nemoc [anglická nemoc]

arcivévoda

artilerie
auditor

avancírovat

bagovat
bachař

bašta, baštýř

batalion, baťák
Boží požehnání     karetní hra
burš
buršák
cimrkomandant

co napsal o posledním předmětě Victor Hugo...

daltonisté
defilírovat, defilírung
dejte mně první třídu
dejte mu deku
desentér, desentýrovat
dienstreglamá
divize
dórická stupnice
erár
feldkurát označení duchovních

feldmaršál

feldwebl
Ferbl
fixírovat
forpost
generál
Gott strafe England

hejtman

Himmeldonnerwetter | himldonrvetr | Himmelhergott | himlhergot |
holomek
hopat                   "Hopal jsem to všechno..."

infanterista

jeben ti dušu          "Jeben ti boga - jeben ti dušu, jeben ti majku."

jedenadvacet | jedník
jednoroční dobrovolník
kadet
kanonenfutr
kantina

kasárník

kohouti                  "Vlezte mně na záda, kohouti"
konkař

kozelec

kumpačka, kumpanie

kupírování

kušnit, kušna

ládovat

macao karetní hra
manifest Mým národům
manšaft
maršbatalion, maršbaťák viz batalion
marškumpačka, marška viz kumpačka
"maso"

Maul halten und weiter dienen!

mořské prase
na studené cestě

nunvář

obrarzt

obrlajtnant

obršt
oficírspatrola
ordonanc
pajzl
patrola
polní maršálek
pozdvihování

profous

protivopoloženými

provisor

prusko - francouzská válka   "...spojit s Francií, která má od 71. roku spadeno na Německo..."

prusko rakouská válka

první balkánská válka "...Turci to prohráli v roce 1912 se Srbskem, Bulharskem..."

pucflek
raport

ratlík

regiment
regimentsarzt
regimentsraport viz raport
rekrut
rekvírovat | rekvizírovat | rekvizice
sakra | sakramentsky | setsakramentsky
saniťák, saniterák
sapér
sentence
siamský slon
souchotinář, souchotiny
subordinace

superarbitrace

stájový pinč

šikovatel
šlapák
štabsprofous
tambor
tauglich
trén
trop  | ztropit se

Turecko - německé vztahy   "„že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou..."

vachmistr | vachmajstr
Viribus unitis

vojenské povely

vorpatrola
vyhodit bez oběda          ...když někoho vyhazují s blázince, že ho nesmějí vyhodit bez oběda.
vykurýrovat
zákopník

...živil se prodejem psů...

 

Písničky

Což ten mladý mnich v tom křesle..
Hej Slované
Jak je mi teskno okolo srdce
Jenerál Windischgrätz a vojenští páni
Kde domov můj
Když jsme táhli k Jaroměři
Loučení
Mě už nemá žádný rád
Na Pankráci
O Tannenbaum
Okolo měsíce, kola se dělají
Osiřelo dítě
Pětatřicátníci
Píseň o Mařeně
Prinz Eugen der edle Ritter
Svatý Bože, svatý Silný
Tisíckrát pozdravujeme Tebe
Vojna není špás
Vzpomínám na zlaté časy
Zachovej nám Hospodine    "....jak je to v tej naší hymně..."
Ze všech znejmilejší...

Překlady

Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.
Cešky fójak, toprá fójak, kriplfójak pýt tapferfójak, moc rád měl cešky Rakušan.
Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt,
Den Kerl sogleich einsperren!
der brave Soldat Švejk
Dominus vobiscum | et cum spiritu tuo.
Für Gott, Kaiser und Vaterland!Für Gott, Kaiser und Vaterland!
Heil! Nieder mit den Serben!
Ja čist všekno f nófiny, já vám přinest pápat, kousat, kuřit, cucat, cešky fójak, toprá fójak. Johann, kommen Sie her!
Sie sind ein Simulant!
Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh, ty kluku socialistická!