X

Heslo:t
Teissig
Výklad:

Dnes již zaniklá restaurace. Původně byla v č.p. 87, to bývalo orient. číslo 9 a jmenovala se "U Kotvy" (restaurace stejného jména je zde dodnes). Dokazuje to adresář z roku 1891 a mapa z r. 1894 (označeno žlutým oválem). Inzerát z roku 1896 již uvádí adresu Spálená ulice číslo 85 a to je v modrém oválu. Karel Teissig sem tedy svou hospodu přestěhoval někdy před rokem 1896. Z mapy je patrné, že byla téměř naproti komplexu soudních budov. Je potřeba dodat, že podle inzerátů se ještě někdy před rokem 1930 konal další přesun Teissigovy restaurace, tentokráte do Celetné ulice. To je ale již jiná historie.

I-03
Vracela se slavná historie římského panství nad Jerusalemem. Vězně vyváděli i představovali je před Piláty roku 1914tého dolů do přízemku. A vyšetřující soudcové, Piláti nové doby, místo aby si čestně myli ruce, posílali si pro papriku a plzeňské pivo k Teissigovi a odevzdávali nové a nové žaloby na státní návladnictví.

Teissigův restaurant "U Kotvy" v adresáři z roku 1891

Mapa z roku 1894. Ve žlutém oválu je první Teissigova restaurace "U Kotvy" a v modrém je hospoda uvedená v inzerátu z roku 1896

A to je ten inzerát zveřejněný v Národních listech 1.1.1896, kde je adresa Spálená číslo 85

Asi původní dveře Teissigovy restaurace ve Spálené č.p. 85, dnes or. číslo 7, dříve or. čislo.5; je to na světlíku nad dveřmi.

Inzerát z Národních listů ze 7.3.1930 dokazuje "přesun" Teissigovy restaurace do Celetné ulice 18.

   

X