Heslo:

Jungwirt výhybkář

Výklad:

Jungwirt nebo německá varianta Jungwirth bylo docela běžné příjmení, takže si autor mohl jméno "vypůjčit" kdekoli. Těžko hledat, byť dnes žije v Čechách již jen asi 50 nositelů tohoto jména.

 

Švejk vytáhl z bluzy dýmku, zapálil si, a vypouštěje ostrý dým vojenského tabáku, pokračoval: „Před léty byl ve Svitavě přednostou stanice pan Wagner. Ten byl ras na svý podřízený a tejral je, kde moh, a nejvíc si zalez na nějakýho vejhybkáře Jungwirta, až ten chudák se ze zoufalství šel utopit do řeky.