Heslo:

wenn man být drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als cesky, Cesi

Překlad:

sotva člověk na tři minuty odejde, už není slyšet nic jiného než česky, Češi

Komentář:

Opět to není čistě německy. Ten šikovatel si tam vložil české sloveso "být".

II-01

Landverák si odplivl: „U nás v Čáslavi byl jeden redaktor z Vídně, Němec. Sloužil jako fähnrich. S námi nechtěl česky ani mluvit, ale když ho přidělili k maršce, kde byli samí Češi, hned uměl česky.“
Ve dveřích se objevil šikovatel, tvářil se zlostně a spustil:
Wenn man být drei Minuten weg, da hört man nichts anderes als cesky, Cesi.