X

Heslo:
košatinka
Vsýklad:

Slangově – dvoukolový vozík s truhlicí upletenou z vrbového proutí, ve kterém na příkaz policie, dopravovali obecní zřízenci opilce nebo výtržníky. Košatinka měla i víko. Pražané tomuto vozíku říkali také etuj nebo penál.

I-01
"...Pak neměl na útratu a hostinský ho musel dát sebrat. A von mu dal facku a strážníkovi dvě. Pak ho odvezli v košatince, aby se vzpamatoval...."
I-14-1
..Zabavili bank, vedli všechny na policii. Uhlíř ze Zderazu se zprotivil, tak ho přivezli v košatince...."
III-02
"....a na Havlíčkově třídě skočil do elektriky, a domovníka chyt strážník, sepral se s ním, a poněvadž byl domovník v kaťatech a všechno mu lezlo ven, tak ho kvůli takovýmu pohoršení hodili do košatinky a vodvezli na policii, a von ještě z košatinky řval jako tur: ,Vy pacholci, já vám ukážu mně analýzovat moč'...."

Bartejs Vladimír soukromá sbírka Zikmund Reach

X