Heslo:

Čech (deník)

Výklad:

klerikální noviny vycházely v Praze od roku 1869 (ročník 1) do roku 1896 (ročník 28) a pak znovu od roku 1904 (ročník 29) do roku 1937 (ročník 62). V letech 1897–1904 vycházely tyto noviny pod názvem Katolické listy. Jaký to asi byl časopis a jak se choval při sbírkách na postavení Národního divadla, si přečtěte [zde]. V románu je popisován spor mezi věčnými rivaly, deníky Čas a Čech. Více si o tom můžete přečíst na stránce inženýra Kúna.

II-03 

Z této nepatrné události vyvinula se veliká polemika mezi Časem a Čechem, poněvadž Čech v rozmanitostech ve svém fejetonu, cituje článek o bleše mnou objevené, prohlásil: ,Co Bůh činí, dobře činí: Čas přirozené čistě realisticky rozbil celou mou blechu i s velebným Čechem, a od té doby zdálo se, že mne opouští šťastná hvězda vynálezcova a objevitele nových stvoření.