X

Heslo:
Národní politika, "čubička"
Výklad:

Deník vydávaný v letech 1883 - 1945 s přezdívkou "čubička" "Mezi novinami štika je Národní politika!"...tvrdil její slogan. Asi to bude pravda, když přežila i nacistickou okupaci. Proč se jí říkalo čubička, píše Břetislav Hůla ve svých vysvětlivkách takto: Pro bezzásadovost, službičkování moci vládní a pro poddajnost vrstvám majetkově silným říkalo se tomuto listu běžně mezi lidem "čubička", čímž se projevovalo opovržení nad celým způsobem, jímž byl tento list řízen.

I-02
„A v místních politických kruzích nemáte nikoho známého?“„To mám, vašnosti, kupuji si odpoledníčka „Národní politiky“, ,čubičky’.“
I-06
Se mnou také dělali výslech, kdo k nám chodí, jestli nedostáváme nějaké peníze z ciziny, a potom dělali narážky, že jsem hloupá, když jsem jim řekla, že peníze z ciziny chodějí jen zřídka, posledně od toho pana řídícího z Brna ta záloha šedesát korun na angorskou kočku, kterou jste inseroval v Národní politice a místo toho jste mu poslal v bedničce od datlí to slepé štěňátko foxteriéra.
I-13
„Ty skvrny na slunci mají vopravdu velkej význam,“ zamíchal se Švejk, „jednou se vobjevila taková skvrna a ještě ten samej den byl jsem bit ,U Banzetů’ v Nuslích. Vod tý doby, jak jsem šel někam, vždycky jsem v novinách hledal, jestli se zas nevobjevila nějaká skvrna. A jakmile se vobjevila, sbohem, Máry, nešel jsem nikam, a jen tak jsem to přečkal. Když tenkrát ta sopka Mont-Pellé zničila celý ostrov Martinique, jeden profesor psal v ,Národní politice’, že už dávno upozorňoval čtenáře na velkou skvrnu na slunci. A vona ta ,Národní politika’ včas nedošla na ten vostrov, a tak si to tam na tom vostrově vodskákali.“
II-02
I u nás jsou nadšenci. Četli v ,Národní politice’ o tom obrlajtnantovi Bergrovi od dělostřelectva, který si vylezl na vysokou jedli a zřídil si tam na větví beobachtungspunkt? Jak naši ustoupili, a on už nemohl slézt, jinak by byl upadl do zajetí. Tak čekal, až naši zas nepřítele zaženou, a celých čtrnáct dní to trvalo, než se toho dočkal. Celých čtrnáct dní byl nahoře na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že se už nemohl na stromě udržet, spadl dolů a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medalií za chrabrost.“

Strojopis vysvětlivek k Haškovu románu je ve fondu Břetislava Hůly v Památníku nár. písemnictví 

Národní politikaz 29.6.1914, oznamující zprávu o atentátu na arciknížete Františka Ferdinanda

W      

X