Heslo:

Signum laudis | záslužná medaile

Výklad:

Jedná se o Vojenskou záslužnou medaili Militär-Verdienstmedaille. V překladu z latiny "Znamení chvály, úcty, cti". Zpočátku byla udělována pouze bronzová, postupně byly udělovány tři stupně. Bronzová, v roce 1916 doplněna o dva zkřížené meče. Stříbrná vznikla 26. března 1911 a byla udělována těm, kteří již v minulosti obdrželi předchozí stupeň. Zlatá, nazývaná jako Velký signum laudis. Tato verze byla udělena pouze třicetkrát. Dvacetosm nositelů byli důstojníci v generálské hodnosti, dalšími dvěma nositeli byli letecké eso Gottfried von Banfield a kryptolog Hermann Pokorny. Zatímco bronzová a stříbrná Vojenská záslužná medaile byla určena jen pro Rakousko-Uhersko, tzv. Velký Signum Laudis byl udělen deseti cizincům – devíti německým generálům a jednomu generálu osmanskému. Po Franzově smrti byl na medaili portrét Karla I.

II-02

Tak čekal, až naši zas nepřítele zaženou, a celých čtrnáct dní to trvalo, než se toho dočkal. Celých čtrnáct dní byl nahoře na stromě, a aby nezemřel hlady, ohlodal celý vršek a živil se větvičkami a jehličím. A když naši přišli, byl tak zesláblý, že se už nemohl na stromě udržet, spadl dolů a zabil se. Byl po smrti vyznamenán zlatou záslužnou medalií za chrabrost.“

...A po smrti dostanete signum laudis nebo velkou stříbrnou medaili...

II-05
...pan hejtman Ságner sám dostal handšús, potom v nemocnici ještě úplavici, a zase se objevil v Budějovicích u regimentu a včera prý večer vypravoval v kasině, jak se těší na front, že tam nechá celý maršbatalion, ale že něco dokáže a dostane signum laudis, za Srbsko že dostal nos, ale teď že buď padne s celým maršbatalionem, nebo bude jmenován obrstlajtnantem, ale maršbaťák že musí zařvat...
III-01
Sen kadeta Bieglera před Budapeští. Měl signum laudis, železný kříž a byl majorem a jel na obhlídku účastku brigády, která mu byla přidělena.....