X

Heslo:
kumpačka, marškumpačka (marška), feldkumpačka,
Výklad:

Slangově obecný název pro vojenský útvar - rota, setnina [z něm. die Kompanie, Kompagnie]. Marškumpačka případně marška je slangově pochodová rota - útvar vytvořený pro transport na bojiště, kde byla transformována do polní roty nebo sloužila k doplnění ztrát ve stávajících polních rotách - slangově feldkumpačka [z něm. die Marschkompanie, die Feldkompanie]. Rota se skládala z několika čet [něm. der Zug] a byla součástí vyšší jednotky - praporu [das Bataillon]. V románu se toto slovo v různých obměnách a souvislostech objevuje mnohokrát, proto uvádím jen první výskyty.

I-02
Když jsem sloužil na vojně, byla nás někdy zavřená polovina kumpačky. A co nevinnejch lidí bejvávalo odsouzeno. A nejen na vojně, ale i soudama.
I-15
Vrátiv se domů, řekl k Švejkovi významně: „Víte, Švejku, co jest to maršbatalion?“
„Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, že maršbatalion je maršbaťák, a
marška že je marškumpačka. My to vždycky zkracujem.“
„Tak vám, Švejku,“ slavnostním hlasem řekl nadporučík, „oznamuji, že pojedete se mnou maršbaťákem, když máte rád takovou zkráceninu. Ale nemyslete si, že na frontě budete vyvádět podobné blbosti jako zde. Máte radost?“

X