Heslo:

Hymny Strany mírného pokroku v mezích zákona

Milion kandidátů vstalo

Spi Havlíčku

   

Václav Menger "Lidský profil Jaroslava Haška"

Strana měla též svého básníka, jímž byl Josef Mach, který společně s Drobílkem, Langrem a Opočenským napsal pro stranu hymnu, která byla zpívána před začátkem a na konci každé schůze.

 

Písnička se nikde v románu nevyskytuje, ale přesto k Jaroslavu Haškovi patří a bylo by neodpustitelné ji neuvést ve zpěvníku. Jedná se přece o hymnu Strany mírného pokroku v mezích zákona. Základ je melodie anarchistické písně Milion paží v tmách se vzpjalo a upravený text napsal Josef Mach. Další verze hymny strany vznikla spontánně jako kolektivní dílo zakladatelů strany, na motiv písně "Spi Havlíčku".

 
Nejprve Milion kandidátů vstalo....

 
1.    
  Milion kandidátů vstalo,
by oklamán byl dobrý lid,
by voličstvo jim hlasy dalo,
prý ochotně je chtějí vzít.
 
  Ať prudký pokrok chtějí jiní,
násilím zvracet světa řád,
my pokrok mírný chceme nyní,
pan Hašek je náš kandidát!
 
Ref.:    
  Voliči v tomto městě,
jen, kdo máš "svrab", zůstaň dál,
pryč s nemírnými pokrokáři,
pryč s laickými bankrotáři,
nuž v boj, nuž v boj, nuž v boj
za pokrok mírný!
 
2.    

 

Však proti nám nic nepořídí
Dyk, Kramář, Klofáč, Yvonna,
jen my jsme pokrokoví lidi,
ovšem jen v mezích zákona!
My vytrváme v každou dobu,
byť spoutali nás v řetězy,
je mírný pokrok na pochodu
a mírný pokrok zvítězí!
 
Ref.:    
  Voliči v tomto městě, ...  
 

 

 
Pro srovnání jsou zde dvě verze s původním textem, který podle některých pramenů napsal Fráňa Šrámek. Ta starší verze je z roku 1954 v podání uměleckého souboru Ministerstva vnitra a je spíše výsměch, když starou anarchistickou píseň zpívají policajti a tajní fízlové v dobách stalinských čístek. Taky se tam v konci zpívá namísto "A v boj, a v boj, a v boj. Za anarchii!" servilně takto "A v boj, a v boj, a v boj. Za Sovětský svaz!"  i když prapůvodní verze zněla (možná, jak si to kdo předělal, jak to bylo doopravdy věděl jen možná Fráňa Šrámek ) : "A v boj, a v boj, a v boj. Za sovpedii!" čili za moc sovětů. Ta mladší  ukazuje, že doutnák anarchie nezhasl ani po tolika letech a zpívá se opět "A v boj, a v boj, a v boj. Za anarchii!".

   

A tady něco k té druhé verzi na motiv "Spi Havlíčku":

 
1.  
  Spi, Havlíčku, v svém hrobečku,
podívej se na tu naši smečku,
[:shromážděnou v Kravíně!:]
2.  
  Tvoje tělo v hrobě hnije,
ale duch Tvůj v naši straně žije,
[:ovšem v mezích zákona!:]
3.  
  Kdybys mohl z hrobu hledět,
musel bys už o nás něco vědět,
[:o tom mírném pokroku!:]
4.  
  Kdybys mohl z hrobu vstáti,
musil by ses k naší straně dáti,
[:ku mírnému pokroku.:]
5.  

 

Nastává nám lepší doba,
českého lva zas už chytla zloba,
[:ovšem v mezích zákona:]
 

 

 
Spi Havlíčku v krásném podání DJC: