Heslo:

Enver paša

Výklad:

*22.11.1881-4.8.1922 vlastním jménem İsmail Enver * 22. 11. 1881 † 4. 8. 1922 , byl politik, generál osmanské 3. armády, ministr války, a byl skutečně našim mocnářem vyznamenán dne 30.3.1915 spolu s viceadmirálem Usedom pašou "Vojenským záslužným křížem I. třídy", jak psala Národní politika 1.4.1915  a později je to napsáno stejně v Kronice světové války, odkud to zcela jistě Hašek opsal z drobnou změnou. Po ukončení první světové války musel Enver Paša uprchnout z Turecka, kde byl poté odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti, a krátkou dobu žil v exilu v Německu a v Rusku, kde padl v bojích proti Rudé armádě nedaleko dnešního Dušanbe v Tádžikistánu.

Je tady ještě jedna časová disproporce. Když Lukášovi píše Švejk dopis pro pana Wendlera: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“ diktuje Lukáš  20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“ V té době ale Lukáš nemohl o vyznamenání udělené Enveru pašovi ani potuchy.

I-14-05

„Turci se drží dobře,“ odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, „předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders. Goltz paša přijel z Cařihradu do Berlína a naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša. Poměrně hodně vyznamenání za tak krátkou dobu.“

 
 

 

  

....naším císařem byli vyznamenáni Enver paša, viceadmirál Usedom paša a generál Dževad paša. Takto to stojí v románu. Další důkaz, že Hašek používal při psaní jako zdroj informací "Kroniku světové války".