Heslo:

Hali bej

Výklad:

*1874-2.4.1948 správně má být Halil Bej, později přijal jméno Halil Menteşe. Byl to turecký politik a  jeden z vůdců hnutí mladých Turků a na chvíli předsedou přidruženého výboru Unie a pokroku . Halil působil jako poslanec v letech 1908 až 1918. Po válce, po pádu osmanské říše byl politicky dále aktivní i v nové turecké republice. V roce 1915 uskutečnil cestu po Evropě a právě o této cestě vypráví panu Wendlerovi nadporučík Lukáš. A opět se můžeme přesvědčit o tom, jak Hašek pracoval. Tady nalezl inspiraci v knize "Kronika světové války". Větu o Hali bejovi cituje téměř doslova ze strany 506.

Je tady ještě jedna časová disproporce. Když Lukášovi píše Švejk dopis pro pana Wendlera: „Poslušně hlásím, pane obrlajtnant, ještě schází datum.“ diktuje Lukáš  20. prosince 1914. Tak a teď napište obálku a vezměte těch 400 korun a odneste je na poštu a pošlete podle této adresy.“ V té době ale Lukáš nemohl mít o návštěvě Halil beje ve Vídní ani potuchy.

 

Titul bej patřil vysokým úředníkům zejména přednostům okresů. Dnes spíše zdořilostní oslovení.

 

I-14-05

„Turci se drží dobře,“ odpověděl nadporučík, uváděje ho opět ke stolu, „předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. Vrchním velitelem turecké armády dardanelské jmenován maršálek Liman šl. Sanders.

 

Podle Wikipedie je ten snímek z New Yorku roku 1915. To je dosti nepravděpodobné. Pravděpodobnější je, že je z vídeňské návštěvy 28.3.1915, jak je uvedeno v textu ke druhému snímku.

 

  

Kronika světové války, strana 506:  Předseda turecké sněmovny Hali bej a Ali bej přijeli do Vídně. A odkud čerpali autoři Kroniky? Ti to doslova opsali z denního tisku. V tomto případě z Národní politiky ze 4.4.1915