Heslo:

Kronika světové války

Výklad:

První vydání této rozsáhlé publikace o 650 stránkách vyšlo v nakladatelství F.P. Vožický v roce 1919 -1920. Fotodokumentace je ale věnována víceméně úspěchům spojenců a doplňující text se věnuje hlavně "slavným činům Československých legií", takže o fotografiích Karla, který, jako následník habsburského trůnu, rozmlouvá se dvěma letci, nemůže být ani řeči.

V letech 1915 -1919 vycházely v nakladatelství Emila Šolce svazky: Světová válka 1914-1916 slovem i obrazem, kde vycházel seriál Kronika světové války. Pravě z tohoto dílka Hašek určitě čerpal. Nasvědčuje tomu nejen fotografie, ale i totožný text komentáře. Nalezneme i další podobné nebo shodné texty na stránkách 505-507: v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly a velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva... Podobně se dostala do románu i řada  potentátů a míst v Alsasku a Lotrinsku z kapitoly I-14-05 z rozhovoru nadporučíka Lukáše a pana Wendlera. Je to opět jeden z mnoha důkazů, jak Jaroslav Hašek dovedl mistrně pracovat s různými informacemi.

I-14-04

Tím byl nadobro ukončen pokus dohovořit se se Švejkem a další cesta do kasáren šla v naprostém mlčení. Jedině když již stáli u kasáren, Švejk vyzval mladou dámu, aby počkala, a dal se do hovoru s vojáky ve vratech o vojně, z čehož musela mít mladá dáma náramnou radost, poněvadž chodila nervosně po chodníku a tvářila se velice nešťastně, když viděla, že Švejk pokračuje ve svých výkladech s tak hloupým výrazem, jaký bylo možno vidět též na fotografii uveřejněné v té době v „Kronice světové války“: „Rakouský následník trůnu rozmlouvá se dvěma letci, sestřelivšími ruský aeroplán“.
Švejk posadil se na lavici ve vratech a vykládal, že
v bitevní frontě karpatské se útoky vojska ztroskotaly, na druhé straně však že velitel Přemyšlu, generál Kusmanek, přijel do Kyjeva a že za námi zůstalo v Srbsku jedenáct opěrných bodů a že Srbové dlouho nevydrží utíkat za našimi vojáky.