Heslo:

♣ Chlanda hudební skladatel

Výklad:

Plným jménem František Chlanda byl podle pobytové přihlášky císařský ruský kapelník. Narodil se ve Volyni 11.1. 1875 v rodině učitele . Studoval na vyšším reálném gymnáziu v Písku . V Praze byl policejně přihlášen se svou rodinou od 5.10.1906 na Král. Vinohradech č.p.835 s manželkou Marií Joanornou *1886 měl dceru Eugenii *1906. V poznámce na pobytové přihlášce je uveden jako rozvedený. Kdy a kde zemřel, se nepodařilo zjistit. Bylo to však po 5.4.1929, protože opět vstoupil do církve, ze které vystoupil 27.8.1920 (viz poznámka na zápisu v matrice narozených).

Hudební skladatel Chlanda

Jest málo hudebních skladatelů, kteří by s takovým krásným a nadšeným gestem hrábli si do vlasů, když usedají za piano, aby provázeli svou hrou strašidelné děje, vraždy, zlodějská dobrodružství, drama v kinematografech, jako to činí pianista, hudební skladatel Chlanda.

Když hrábne si do dlouhých vlasů, ihned zpozorujete, že musíte mít před sebou geniálního muže, hudebníka a skladatele.