Heslo:

Michael Kácha

Výklad:

*6.1.1874 - †12.5.1940, dlouholetý redaktor anarchistických časopisů Práce a Zádruha. I když se Hašek o něm zmiňuje jen v článku Škola pro státní policii, který vyšel až v roce 1917 v časopisu Čechosolovan a v souvislosti s Jiřím Mahenem píše, že Mahen byl káchovec, Michael Kácha byl  Haškův přítel z doby, kdy inklinoval k anarchizmu, píše o něm v této souvislosti i V. Menger - viz citát [Lidský profil Jaroslava Haška]. Jeho milenka či družka prý byla  předobrazem románové paní Müllerové [Radko Pytlík]. K objasnění, kdo byla družka nebo milenka Michaela Káchy, přispěl záznam protokolu pražské policie o incidentu a zatčení Jaroslava Haška: Po schůzi anarchistů, konané na zahradě „na Slovanech“ dne 1.5.1907 dopoledne, táhla skupina asi 40 účastníků Ječnou ulicí vzhůru a zpívala různé písně, jako Rudý prapor, Vojáci vojáci, Rudé květy atd.
Inspektor stráže Herget, který šel kolem, vyzval lidi ke klidu; ti však neuposlechli. Z Karlova mostu přispěchal strážník Johann Šnirdl a vyzval lidi, aby se rozešli. Zatčený
[Jaroslav Hašek] při tom volal:“Natři ho!“ a v témž okamžiku dostal Šnirdl od neznámého ránu holí na hlavu a utrpěl lehké zranění. Za svědky pro Haška a proti stráži se přihlásili
žena krejčího Marie Müllerová ze Žižkova 711...,redaktor Michael Kácha... vesměs účastníci schůze.

Z protokolu jsme se dozvěděli, že Marie Müllerová, žena krejčího, žila na Žižkově v č.p. 711. Podařilo se následně nalézt pobytovou přihlášku, ze které jsme se dozvěděli další o této rodině: Marie Müllerová rozená Rohlenová *1875, byla provdána za Franze Müllera *1871, krejčího. Spolu měli syna Zdeňka *1897. Rodina bydlela na Žižkově od roku 1902. V roce 1907 žila skutečně v č.p. 711, jak uvádí protokol, později v č.p. 1106 a v roce 1909 v č.p. 1164. Na pobytové přihlášce rodičů Michaela Káchy, na které je Michael uveden jako syn, jsou velmi zajímavé poznámky k jeho pobytu : Syn Michael hlášen 18.11.1904 na Žižkově č.p. 711 u Müllera; 15.5.1907 na Žižkově č.p. 1106 u Müllera; 20.5.1909 na Žižkově č.p. 1164 u Müllera. Určitě vaší pozornosti neušlo, že Kácha žil s Müllerovic rodinou na Žižkově minimálně pět let. Rozhodně tedy Marie Müllerová nemohla být Káchovou družkou tak, jak to chápeme dnes, tedy že žili spolu "na horomádce". Byla řádně provdána a cizoložství bylo v té době trestný čin. Vznikl li mezi Michaelem Káchou a Marií Müllerovou nějaký milostný vztah, potom se nemohlo veřejně říkat, že Marie je Káchova milenka, ale šetrněji družka ve významu: přítelkyně, kamarádka, soudružka.Takto píše o vztahu těch dvou např. Emil Vachek ve vzpomínkách "Kácha, Hašek a ti ostatní" [ časopis Plamen;1961; roč. 3; č. 7; s. 62–65]:...Také Káchova družka Marie Müllerová byla přítomna, žena, podle níž si dodnes představuji revolucionářky. Později se mne, Benjamínka, mateřsky ujala.... Jestliže mezi Michaelem a Marií nějaký milostný vztah existoval, potom legitimní manžel Marie z nějakého důvodu ten milostný vztah musel přehlížet a trpět. Jinak by musel propíchnout Káchu krejčovskými nůžkami.

Michael Kácha je pohřben na Olšanských hřbitovech. Jeho ostatky byly původně umístěny v jiném hrobě ve kterém byla také urna Marie Müllerové. V rámci adopce hrobu v roce 2014 byly ostatky obou společně uloženy na novém místě na Olšanských hřbitovech VIII, 12, 339uh.

 
Škola pro státní policii

V tomto ohledu nebyli totiž detektivové pražské státní policie na výši doby. Detektiv Záveský nevěděl například ani, kolik politických stran je v Čechách, detektiv Braun nerozeznal národního socialistu od sociálního demokrata a dodnes myslí, že Trnobranský je sociálním demokratem, poněvadž když ho zatkl, vyhrožoval mu po cestě, že policie to sociálním demokratům setsakramentsky ukáže, detektivovi Fáberovi nebyl opět jasný rozdíl mezi anarchistou a agrárníkem a když zatýkal dobráka Káchu ze Žižkova, řekl mu: „My už s vámi agrárníky zatočíme.“

Přítel Jiří Mahen a Josef Mach

Anarchista Vohryzek byl Mahenovi trnem v oku, neboť Mahen byl káchovec a neumannovec dohromady.

Menger, Lidský profil Jaroslava Haška

Český anarchismus nikdy neměl vyloženě mezinárodní charakter a po stránce národnostní znamenal dokonce jakousi hráz proti rozpínavé invasi Německa. Horníci a textiIáci byli anarchismem vlastně posilováni po stránce národnostní. Mezi těmi, kteří vedli hnutí mezi dělníky, byl hlavně Vrbenský, Modráček, Knotek, Kácha, Pravoslav Kalina, Vohryzek a jiní.......

 

 

Na snímku z fondu 1302 NAČR z roku 1914 je vězněn spolu s dalšími přáteli Jaroslava Haška, národními socialisty Emilem Špatným a Aloisem Hatinou.

Policejní pobytová přihlaška, kde jsou rodiče a sestra Michaela a kde jsou dole uvedeny místa pobytu Michaela s rodinou Franze Műllera na Žižkově.

 

Přepis policejního protokolu z Lit. fondu Zd. Ančíka v Památníku nár. písemnictví, kde jsou jako svědci jak Michel Kácha tak Marie Műllerová

 

Dnes již neexistující, původní hrob Michaela Káchy a rodiny Müllerovy a nové místo odpočinku jeho i Marie Müllerové. Cenné informace poskytl Z.M.