X

Heslo:
Vohryzek
Výklad:

Karel Vohryzek narozen 1876 v Lysé nad Labem, zemřel v Brazilii. Novinář, překladatel, publikační a překladatelská činnost o anarchismu.[zdroj autoritní záznam NKP] . Vydával časopis Omladina, který po zákazu přejmenoval na Novou Omladinu a po dalších problémech na Komunu. Navzdory silné cenzuře se mu podařilo dát časopisu vysokou úroveň (v posledních letech jej vydával 2x a jistou dobu až 3x týdně, což byla nejčastější periodicita anarchistické tiskoviny až dodnes), vedle toho publikoval agitační tiskoviny, vydal několik brožur, překládal apod. Tuto činnost z velké části financoval z majetkových trestních deliktů, za které byl vězněn 18 měsíců. Po návratu z vězení se činnosti v anarchistickém hnutí vzdal. Hašek se o něm zmiňuje v Dějinách Strany mírného pokroku v mezích zákona. Zdá se, že kriminální činnost Vohryzkova byla i příčínou konce Haškova působení v anarchistickém hnutí. O Vohryzkovi se nelichotivě zmiňuje i Václav Manger [Lidský profil Jaroslava Haška]:....Ze všech těchto kreatur nejhorší byl Vohryzek, který dokonce zaujímal v hnutí jedno z nejvýznačnějších míst. Při svém vzdělání a znalosti teorie se udržoval dlouho u moci a dodnes je mnoho těch, kteří nikdy neuvěří v jeho zrádcovské poslání. Vohryzek byl chytrý, sebevědomý a panovačný duch, což mnohého popletlo tak, že byl ochoten v něm viděti spíše radikálního individualistu než člověka se zločinnými sklony. První, kdo tohoto chlapíka prohlédl a naň upozornil, byl Michal Kácha, ale nepochodil mezi druhy se svým názorem na Vohryzka, a to vedlo k rozdvojení anarchistického hnutí.

Počáteční program Strany mírného pokroku v mezích zákona
.....Vohryzek maže si sporý věnec vlasů brilantinou, chodí po Praze v šatech nejelegantnějšího střihu jako arbiter elegantiarum, kupuje si voňavky a vydává Chuďasa, anarchistický krejcarák českého lidu,....
Přítel Jiří Mahen a Josef Mach
....Vohryzek slíbil Machovi pár facek za báseň Anarchisti, která kdysi vyšla ve Švandu dudákovi a nyní v knihovně Slunovrat, kterou pořádá inženýr Rudolf Ptáčník v Turnově.
Jisto je, že
Vohryzek musí se tedy vyrovnat nejen s Machem, nýbrž i s panem Herrmannem a inženýrem Ptáčníkem. - Josef Mach býval tedy kdysi anarchistou. Tím anarchistou byl jsem i já a děkuji tímto policejnímu radovi Petráskovi z Královských Vinohrad, že mně to vymluvil.
 

X