Heslo:

Pětatřicátníci | IR35

Výklad:

Slangové pojmenování pro příslušníky pěšího pluku č. 35 (IR35). Posádkou byl v Plzni, sídlil zde štáb a I. II. a IV. prapor. III.prapor byl dislokován v srbském Kalinoviku. Pluk byl založen již v roce 1683 v době ohrožení Evropy tureckými vojsky. V první světové válce se účastnil bojů na ruské i italské frontě. Největší ztráty utrpěl v boji u Zborova, kde dne 2. července 1917 proběhla bratrovražedná bitva. Na straně Ruska bojovala Česko-slovenská střelecká brigáda, budoucí základ legionářského vojska na Rusi a na straně Rakousko - Uherska byli, mezi mnohými, i pětatřicátníci. Po bitvě z celého pluku zůstalo jen 476 Čechů a 50 Němců. Pluk ztratil u Zborova 1800 mužů. Po válce se stal  35. pěší pluk součástí československé armády. Všeobecně je známa písnička "Pětatřicátníci", kterou napsal Karel Hašler v roce 1917, zřejmě jako reakci na krvavou porážku u Zborova. Posádková kasárna 35. pěšího pluku byla dne 24.1.1969 srovnána se zemí.

II-02

Bylo slyšet, že se vedle blízko nesměje jen jeden, ale tři. Když se smích utišil, optal se Švejk, od jakého regimentu jsou oni. Zjistil, že dva jsou od 35. a jeden že je od dělostřelectva, taktéž z Budějovic.
Pětatřicátníci že utekli před marškou před měsícem a dělostřelec že je od samé mobilisace na cestách. Je odtud z Putimě a stoh že patří jemu. Na noc vždy spí ve stohu. Včera je našel v lese, tak je vzal k sobě do svého stohu.
Všichni měli naději, že válka musí za měsíc, dva skončit. Měli představu, že Rusové už jsou za Budapeští a na Moravě. Všeobecně se to v Putimi povídá. K ránu, ještě než se rozední, přinese panimáma dragounova snídani.
Pětatřicátníci půjdou potom na Strakonice, poněvadž jeden z nich má tam tetu a ta zas má v horách za Sušicí nějakého známého, který má pilu, a tam že budou dobře schováni.

 

 

 Execírplac plzeňských kasáren

 

 

 
 

Schématizmus IR 35 z roku 1914. Velitel pluku Oberst  Mossig Johann se stal velitelem brigady od 17.7. 1915 a Oberstleutnant Steinsberg Alfred se stal velitelem IR91 a později od 13.9. 1915 rovněž velitelem brigády.

 

W