Heslo:

Průkopník, časopis

Výklad:

Průkopník vycházel v Moskvě, jako Orgán česko - slovenských sociálních demokratů ( komunistů - internacionalistů) v Rusku. Číslo 1 vyšlo 27.3.1918 a poslední dochované číslo 9 dne 24.5. 1918. Dále, podle dochovaných čísel, vycházel časopis pod názvem Průkopník svobody, Ústřední orgán Československé komunistické strany na Rusi. Dochoval se od čísla 3 z 21.6.1918 a poslední známé číslo 41 je z 27.3.1919. V Průkopníku svobody už Hašek nepublikoval. Dochovaná čísla jsou uložena ve Vojenském historickém ústavu v Praze.

 

 
Práce Jaroslava Haška publikované v Průkopníku