Heslo:

anhaltovat

Výklad:

Slangový výraz pro sloveso zadržet (někoho), zastavit (někoho), stavět (někoho) [ z něm. anhalten].

 

Před nadporučíkem stál plukovník Kraus von Zillergut. Nadporučík Lukáš zasalutoval a stál před plukovníkem, omlouvaje se, že neviděl.
Plukovník Kraus byl znám mezi důstojníky svou vášní „
anhaltovat“. Považoval salutování za něco, na čem závisí úspěch války a na čem zbudována celá vojenská moc.
„Do salutování má voják vkládat duši,“ říkával. Byl to nejkrásnější kaprálský mysticismus.