Heslo:

♣ Jindřich Vodák

Výklad:

*8.11.1867  – †10. 4.1940. Byl  literární a divadelní kritik, překladatel, středoškolský učitel, ministerský úředník. V souvislosti s Q.M.Vyskočilem v kabaretní hře Agadir, se Jaromír Vodák též dostává na stránky tohoto muzea. Asi by z toho radost neměl, ale co je psáno, je dáno.

Agadir

VYSKOČIL
/S rukou na šátku./
Sám se tomu divím,
jak se psaním živím,
neboť věru báseň mnohou
píši nyní levou nohou.
Ve volební vřavě
dostal jsem po hlavě.
Vodák na mě nevraží
a připravil mě o paži,
abych psáti nemoh.
Mně to přešlo do noh.
Kritika nic nespraví,
píšu třebas bez hlavy.

/Zouvá se./
Nohama píšu, až se mi potí,
rejžová moučka to zkrotí.
/Sype si prášek./
Tak, teď mohu psáti zas dál.
Napíšu něco o vonných
nožkách harémových hurisek.
já bych si s nima taky sed!
Najednom kanapí,
nežli čas můj odkvapí.
Ať mě
Vodák polapí!
Tady jde zrovna jedna.

Profesor František Sekanina, český kritik

Vezměme si za příklad kritika dr. Arne Nováka, ten vypadá v pravém slova smyslu jako mistr popravčí, a kritik Vodák z Času pohlíží před sebe zachmuřeně a má typ onoho muže, který vodí odsouzence k šibenici. A na všechny výkladní skříně knihkupectví pohlíží jak Arne Novák, tak i Vodák s velkým opovržením, neboť tam čtou za sklem jména proskribovaných. A často si odplivnou, když uzří onu povědomou sobě pásku „Novinka“. A už ho vedou na šibeničku, toho autora.

 

 

Světozor 2.1.1918 k jeho padesátinám. A z nekorologu v Lidových novinách 11.4.1940