X

Heslo:
divize
Výklad:

V armádě: vojenská jednotka s asi 20 000 vojáky. Vyšší uskupení, skládající se z několika divizí je armádní sbor. Nižší uskupení jsou pluky a brigády. V srpnu 1914 měla rakousko - uherská armáda k dispozici 49 pěších a 8 jízdních divizí.

Protože heslo divize - divise se vyskytuje v románu i dalších pracích mnohokrát, uvádím jen první výskyt:

I-07
V době, kdy lesy na řece Rábu v Haliči viděly utíkat přes Ráb rakouská vojska a dole v Srbsku rakouské divise jedna za druhou dostávaly přes kalhoty to, co jim dávno patřilo, vzpomnělo si rakouské ministerstvo vojenství i na Švejka, aby pomohl mocnářství z bryndy.

W  

X