Heslo:

Nadporučík Janata

Výklad:

Pro pana nadporučíka Janatu se nepodařilo objevit  žádnou reálnou osobu, která by mohla být Haškovi inspirací pro vytvoření této epizodní  románové postavy.

I-13

Vytáhl zápisník z kapsy a pokračoval: „Mám to všechno zapsáno. Nadporučík Janata dluhoval mně 700 korun a odvážil se padnout na Drině. Poručík Prášek upadl na ruské frontě do zajetí, a je mně dlužen na 2000 korun. Hejtman Wichterle, dluhující mně stejný obnos, dal se zabít pod Ruskou Ravou vlastními vojáky. Nadporučík Machek zajat v Srbsku, dluhuje mně 1500 korun. Je zde víc takových lidí. Ten padne v Karpatech s mou nezaplacenou směnkou, ten jde do zajetí, ten se mně utopí v Srbsku, ten umře v Uhrách ve špitále. Chápete nyní mé obavy, že mne tato válka zahubí, nebudu-li energickým a neúprosným. Vy mně můžete namítnout, že u vás nehrozí žádného přímého nebezpečí. Podívejte se.“