Alexander Batěk prof. dr. | Sto jisker ethických

Výklad:

Byl  středoškolský profesor chemie v Praze. Je tvůrcem moderního českého názvosloví anorganických sloučenin.  Byl také zapřísáhlým abstinentem a bojovníkem proti alkoholizmu Vydával na toto téma různé agitační brožury a pořádal přednášky společně s Pavlou Moudrou . „Sto jisker ethických“, o kterých se Hašek v románu zmiňuje, skutečně existují. Zájemcům jsou k dispozici v Národní knihovně Praha.

Podařilo se mi vypátrat, že žil také v Praze 6, Liboci, Pod Hvězdou čp.162 a nejen to, on ten dům v roce 1924 nechal postavit. Potvrdila mi to nynější majitelka domku, který od jeho potomků zakoupila.

I-10-03
Polní kurát byl stižen dokonalou kočkou a naprostou depresí. V tom okamžiku, kdo by ho slyšel, musil by být přesvědčen, že chodí na přednášky dra Alexandra Baťka „Vypovězme válku na život a na smrt démonu alkoholu, jenž nám vraždí muže nejlepší“ a že čte jeho „Sto jisker ethických“.
 

   

Dům Alexandera Baťka č.p. 162 v Praze 6 Liboci, prof.Batěk osobně a zpráva o konání jedné protialkoholní aktivitě za jeho účasti ( Nár. politika 19.10.1919)

 

W