X

Heslo:
Pražské úřední noviny
Výklad:

Správně "Pražské úřední listy" byly zavedeny jako oficiální úřední listy C. k. místodržitelství. Vycházely  v české verzi pod názvem "Pražské noviny" a německé verzi "Prager Zeitung". Každé vydání obsahovalo oficiální část a část komerční s inzercí. Jako součást výtisku byl v příloze dvojjazyčný "Úřední list Pražských novin" "Amtsblatt der Prager Zeitung". Takto vycházely až do konce roku 1919, kdy byly vyhláškou  vlády Československé republiky 4/1920 Sb. zastaveny a nahraženy od 1.1.1920 novým s názvem "Úřední list Československé republiky". Přestaly vycházet v roce 1962, kdy je nahradila Sbírka zákonů.

I-07
O celé této události objevil se v „Pražských úředních novinách“ tento článek:
Vlastenectví mrzáka.
Včera dopoledne byli chodci na hlavních pražských třídách svědky scény, která krásně mluví o tom, že v této veliké a vážné době i synové našeho národa mohou dáti nejskvělejší příklady věrnosti a oddanosti k trůnu stařičkého mocnáře. Zdá se nám, že se vrátily doby starých Řeků a Římanů, kdy Mucius Scaevola dal se odvésti do boje, nedbaje své upálené ruky. Nejsvětější city a zájmy byly včera krásně demonstrovány mrzákem o berlích, kterého stará matička vezla na vozíku pro nemocné. Tento syn českého národa dobrovolně, nedbaje své neduživosti, dal se odvésti na vojnu, aby dal svůj život i statky za svého císaře. A jestli jeho volání „Na Bělehrad!“ mělo tak živý ohlas v pražských ulicích, jest to jen svědectvím, že Pražané skýtají vzorné příklady lásky k vlasti a k panovnickému domu.
 
I-08
Zatímco jsem seděl, děly se v kasárnách divy. Náš obršt zakázal vojákům vůbec číst, třebas by to byly ,Pražské úřední noviny’, v kantině nesměli balit do novin ani párky, ani syrečky.

 

 Adresář z roku 1907

 Jediný výtisk, který jsem ofotil, je to poněkud rozmazané, ale pro představu snad postačující.

 Vyhláška 4/1920 Sb. kterou se zastavuje vydávání úředních listů starého mocnářství "Pražské noviny" a "Prager Zeitung"

W 

X