Heslo:

♣ Jan Znojemský

Výklad:

Jan Znojemský byl v letech 1902 - 1909 sládkem pivovaru ve Velké Kaniži, který Jaroslav Hašek navštívil v roce 1905. To podnikl spolu s malířem Jaroslavem Kristiánem Kubínem a členem baletu Královského zemského českého národního divadla Františkem Wágnerem [V. Menger ho uvádí jako Vágner alias plzeňský herec Rudolf Hněvsa], takzvanou Apoštolskou výpravu s cílem šířit slávu Strany mírného pokroku v mezích zákona. Vše popsáno právě v povídkách  "Nagykanidžská idyla" a "Pokračování idyly nagykanidžské"a krátce v nepojmenované povídce v kapitole II. s názvem "Večerní kapitola", která vyšla až po Haškově smrti  Podle Haškova vyprávění byl Znojemský osobním přítelem básníka Augustina Evžena Mužíka z dob studií. I o něm Hašek píše v "Politických a sociálních dějinách strany mírního pokroku v mezích zákona".

Nagykanidžská idyla
Za takových poměrů přišli jsme do onoho nešťastného města s odporučením na sládka pana Znojemského, kteréžto odporučení bylo od Aug. Eugena Mužíka, osobního přítele tohoto muže z dob studií.
Když nás srdečně uvítal, rozhovořil se o poměrech a řekl: „Jó, tady je pěkná idyla. Aféra za aférou a ani já nemám čisté prsty. Já zas podplácím finančníky,“ a poté s velkým zájmem vyptával se nás na svého přítele Augustina Eugena Mužíka, básníka a spisovatele.
Vyprávěl jsem mu tedy o něm, jak ho znám. „A je pořád ještě takový bručoun?“ tázal se pan Znojemský. „Ale to je, to je.“
Pokračování idyly nagykanidžské
Když tedy pan sládek Znojemský ve Velké Kanidži vypověděl nám osudy toho nešťastného města, otázal se nás, jak se lidem v Čechách daří, co je nového v Praze, a tu Kubín odpověděl, že než jsme vyjeli z Prahy, spadl na Žižkově kominík Vavroušek ze střechy do dvora, ale že zranění jeho není tak vážné, že bude zachován při životě, potom že, jestli pan Znojemský ví,...
Rozjímání o počátku cesty....[Kapitola II. Večerní kapitola]
„Češi,“ pravil, „jsou sládkové, hudebníci, malíři, chemikové a inženýři. Jednoho Čecha znám jako sládka, jest to pan Znojemský, sládek na Velké Kaniži, znamenitý muž a pohostinný, Češi též ,beillik katonáknak‘, hodí se za vojíny, pro Češi kdysi ,a dolog rorosszul ütött ki‘, věc špatně dopadla, a Čech byl jako ‚gutaütött‘, mrtvicí raněný, a v tom byl vinen huncút Nemét, Němec, s kterým Češi ještě snad nechtí ,számot vetni‘, udělat účet, jinak znají Češi v parlamentě ‚lármat ütni‘, ztropit křik a porazit ve fotbalu všechny protivníky. Pilsen jest proslulá pivem.“