Heslo:

Velká Kaniža

Souřadnice:

46°31'44.7"N 16°59'32.6"E

Výklad:

S názvem tohoto maďarského města je potíž. V románu použil Hašek "Velká Kaniža" Stejně tak město nazývá i ve většině povídek. Výjimku tvoří jen kapitoly z Politických a sociálních dějin Strany mírného pokroku v mezích zákona "Nagykanidžská idyla" a "Pokračování idyly nagykanidžské". Maďarsky Nagykanizsa je v názvu povídek pozměněna na Nagykanidža a v textu "počeštěna" na Nagykadidža. Proč, zůstává záhadou. Pivovar ve Velké Kaniži Jaroslav Hašek navštívil v roce 1905. To podnikl spolu s malířem Jaroslavem Kristiánem Kubínem a členem baletu Královského zemského českého národního divadla Františkem Wágnerem [V. Menger ho uvádí jako Vágner alias plzeňský herec Rudolf Hněvsa], takzvanou Apoštolskou výpravu s cílem šířit slávu Strany mírného pokroku v mezích zákona. Vše popsáno právě v povídkách  "Nagykanidžská idyla" a "Pokračování idyly nagykanidžské". Zde se také dozvíme, že v pivovaru vařil pivo český sládek Znojemský Jan . Že si to Hašek nevymyslel, dokazuje i zápis v pivovarnické ročence "Gambrinus". Za Znojemského, v roce 1904, měl pivovar ve Velké Kaniži výstav 16 785 hl piva.

I-14-05
Tento logický závěr každoroční návštěvy zástupce augustiánského pivovaru z Varšavy způsobil, že se nadporučík jemně usmál, což obchodník s chmelem postřehl, a proto vykládal dál: „Uherské pivovary v Šoproni a ve Velké Kaniži odbíraly pro svá exportní piva, která vyvážely až do Alexandrie, u mé firmy ročně průměrem 1000 žoků chmele. Dnes odmítají jakoukoli objednávku kvůli blokádě. Nabízím jim chmel o třicet procent lacinější, a neobjednají ani jeden žok. Stagnace, úpadek, mizerie a ještě k tomu domácí starosti.“
Běh o závod
 Potloukaje se před válkou zemí uherskou dostal jsem se do Velké Kaniže, kde je pivovar s českým sládkem, 120 metrů starých hradeb a hrob nějakého tureckého vezíra z doby, kdy Velká Kaniža byla sídlem tureckého pašalíku, obklopeného mořem nevěřících žoldnéřů prince Evžena Savojského.
Láska v Mezimuří
V zápisech archívu velkokanižského stojí psáno, že roku 1580 přišli nějací lidé od řeky Mury, kteří udeřili na tamější posádku tureckou, neboť Velká Kaniža byla pašalíkem samotného sultána a přemohli ji a zajali.
Maďarské moře
Divy o Blatenském jezeru slyšeli jsme už od Zalaegerszegu. „Balaton tó - magyar tenger,“ říkali sedláci v dlouhých širokých kalhotech s třepením, které podobaly se sukním. „Blatenské jezero - maďarské moře.“
Pak ve
Velké Kaniži stále opakovali všichni totéž: „Balaton tó - magyar tenger!“ Byla toho plná stolice vašská (železná), stolice Bala i Somogy.
Nagykanidžská idyla
Velice důležitým poznatkem na naší cestě ze Šoproně do Velké Kanidže, kde se nejdéle udržel pašalík turecký, bylo, že nejspokojenější lidé jsou právě ti, kterým násilím nebyla vnucena vzdělanost.
Obecní písař ve Svaté Torně
Dnes byla ve Svaté Torně velká slavnost. Z Kaniži přibyla sem honvédská kapela a hrála před obecní šatlavou na náměstí. Obecní šatlava nalézá se v Torně právě ve škole.
Pokračování idyly nagykanidžské
Když tedy pan sládek Znojemský ve Velké Kanidži vypověděl nám osudy toho nešťastného města, otázal se nás, jak se lidem v Čechách daří, co je nového v Praze, a tu Kubín odpověděl, že než jsme vyjeli z Prahy, spadl na Žižkově kominík Vavroušek ze střechy do dvora, ale že zranění jeho není tak vážné, že bude zachován při životě, potom že, jestli pan Znojemský ví,...
Případ cikána Lesky, pana Szokáše a soudce Távola
Leska dal se do pláče. „Svatí pánové, slavní pánové, Otče náš, jenž jsi na nebesích, urození pánové, nejsem pohan, jsem křesťanský cikán, ubožák, člověk starý a šedivý, světa znalý a zkušený, s nebožtíkem Minóom hrával jsem v Pešti, byl to spravedlivý muž, knír jeden měl upálený, v Kaniži jsem s ním byl, viděl Blatenské jezero, maďarské moře,..
Přísaha Mihy Gama
Tryskem ujíždějí sem, šavlemi máchají a nesrozumitelně cosi křičí. Chtějí od ženicha výpalné. Toť památka na panství turecké, kdy deset hodin odtud ve Veliké Kaniži vlál před sty lety zelený prapor a třpytil se půlměsíc kanižského pašalíku, kdy hordy turecké zájezdy činily po širém kraji a na murském okrese od svatebčanů výpalné žádaly.
Rozjímání o počátku cesty...[bez názvu]
„Češi,“ pravil, „jsou sládkové, hudebníci, malíři, chemikové a inženýři. Jednoho Čecha znám jako sládka, jest to pan Znojemský, sládek na Velké Kaniži, znamenitý muž a pohostinný,...
Velká Kaniža a Körment
Velká Kaniža byla posledním sídlem tureckého pašalíku v Uhrách. Turci dřív odtamtud vyváželi křesťany do otroctví, bylo tam jaksi hlavní skladiště s křesťanskými otroky. Dnes se odtamtud vyváží exportní pivo pro Orient a Egypt. Kromě toho padělají tam vína a destilují ze švestek koňak, jehož láhve opatřují s nezměrnou drzostí francouzskými etiketami. Propadlý kandidát lidové strany, hrabě Géza, nazval Velkou Kanižu uličnickým městem. V hornouherské trestnici v Ilavě, kde se scházejí jen ti vybraní páni ze zemí koruny sv. Štěpána, na 33 procent obyvatelů trestnice na danou otázku, kam patří, odpoví přesně: Nagy Kanizsára, do Velké Kaniže.
Život na Puszta Magyarádě
Bujní hřebci zapřažení do vozíku jen letěli rovinou a patriarcha kraje pokračoval: „Dokud nebylo vzdělání, vídávali naši otcové divná znamení na nebi. Letěla vlasatice a už schovávali věci, neboť byla vojna. Sám pamatuji, že jsem před revolucí viděl na věži ve Velké Kaniži úplně chlupatého ďábla volat v noci: Új Török, új Török, noví Turci, noví Turci! Jsou však podivné zjevy. Co myslíš, bratře, je Země kulatá?“