Heslo:

,Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh, ty kluku socialistická!’

Překlad:

"Oni proklatý pse, oni bídný tvore, oni nešťastný dobytku, ty kluku socialistická!"

I-08

Potom přišel regimentsarzt, šermoval mně pěstí pod nosem a křičel:,Sie verfluchter Hund, Sie schäbiges Wesen, Sie unglückliches Mistvieh, ty kluku socialistická! Dívám se všem upřímně do očí, ani nemrknu a mlčím, ruku na čepici a levou na faldě kalhot. Běhali kolem mne jako psi, štěkali na mne, a já pořád nic. Mlčím, vzdávám čest a levá ruka na faldě kalhot. Když tak řádili asi půl hodiny, rozběhl se obršt ke mně a zařval: ,Jsi blbec, nebo nejsi blbec?’
,Poslušně hlásím, pane obršt, že jsem blbec.’