PŘEDMLUVA

Stránky virtuálního muzea by bez románu vyzněly trochu jalově. Rozhodl jsem se je proto doplnit o přepis románu. Ne proto abych odlehčil kapsy čtenářstva. Přepis totiž nenahradí knížku a nevěřím, že ten kdo miluje Haškův román nevlastní ani jediný výtisk.

Text jsem doplnil vysvětlivkami. Nechtěl bych, aby to vyznělo tak, že trpím vysvětlovací mánií jako jí trpěl Bedřich Kraus von Zillergut. Ale to, co je českému čtenáři nad slunce jasné, s tím mohou mít problémy laskaví čtenáři a překladatelé zahraniční. Vysvětlivky rovněž pomohou objasnit řadu výrazů a pojmů dnes již nepoužívaných či zapomenutých a umožní, zejména mladším generacím, pochopit jejich význam a souvislosti.

Jaroslav Šerák
 

OBSAH

 

ÚVOD
     Díl první: V ZÁZEMÍ
         1. ZASÁHNUTÍ DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA DO SVĚTOVÉ VÁLKY
         2. DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK NA POLICEJNÍM ŘEDITELSTVÍ
         3. ŠVEJK PŘED SOUDNÍMI LÉKAŘI
         4. ŠVEJKA VYHODILI Z BLÁZINCE
         5. ŠVEJK NA POLICEJNÍM KOMISAŘSTVÍ V SALMOVĚ ULICI
         6. ŠVEJK OPĚT DOMA, PRORAZIV ZAČAROVANÝ KRUH
         7. ŠVEJK JDE NA VOJNU
         8. ŠVEJK SIMULANTEM
         9. ŠVEJK NA GARNISONĚ
       10. ŠVEJK VOJENSKÝM SLUHOU U POLNÍHO KURÁTA
             část I
             část II
             část III
             část IV
      11. ŠVEJK JEDE S POLNÍM KURÁTEM SLOUŽIT POLNÍ MŠI
            část I
            část II
      12. NÁBOŽENSKÁ DEBATA
      13. ŠVEJK JDE ZAOPATŘOVAT
      14. ŠVEJK VOJENSKÝM SLUHOU U NADPORUČÍKA LUKÁŠE
            část I
            část II
            část III
            část IV
            část V
            část VI
      15. KATASTROFA
      DOSLOV K PRVNÍMU DÍLU "V ZÁZEMÍ"
Díl druhý: NA FRONTĚ
        1. ŠVEJKOVY NEHODY VE VLAKU
        2. ŠVEJKOVA BUDĚJOVICKÁ ANABASE
        3. ŠVEJKOVY PŘÍHODY V KIRÁLYHIDĚ
        4. NOVÁ UTRPENÍ
        5. Z MOSTU NAD LITAVOU K SOKALU
Díl třetí: SLAVNÝ VÝPRASK
        1. PŘES UHRY
        2. V BUDAPEŠTI
        3. Z HATVANU NA HRANICE HALIČE
        4. MARSCHIEREN MARSCH!
Díl čtvrtý: POKRAČOVÁNÍ SLAVNÉHO VÝPRASKU
        1. ŠVEJK V TRANSPORTU RUSKÝCH ZAJATCŮ
        2. DUCHOVNÍ ÚTĚCHA
        3. ŠVEJK OPĚT U SVÉ MARŠKUMPANIE
 

 

 

ÚVOD

 

Velká doba žádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní, bez slávy a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastínil by slávu Alexandra Macedonského. Dnes můžete potkat v pražských ulicích ošumělého muže, který sám ani neví, co vlastně znamená v historii nové velké doby. Jde skromně svou cestou, neobtěžuje nikoho, a není též obtěžován žurnalisty, kteří by ho prosili o interview. Kdybyste se ho otázali, jak se jmenuje, odpověděl by vám prostince a skromně: „Já jsem Švejk…“
A tento tichý, skromný, ošumělý muž jest opravdu ten starý dobrý voják Švejk, hrdinný, statečný, který kdysi za Rakouska byl v ústech všech občanů Českého království a jehož sláva nezapadne ani v republice.
Mám velice rád tohoto dobrého vojáka Švejka, a podávaje jeho osudy za světové války, jsem přesvědčen, že vy všichni budete sympatizovat s tím skromným, nepoznaným hrdinou. On nezapálil chrám bohyně v Efesu, jako to udělal ten hlupák Herostrates, aby se dostal do novin a školních čítanek.
A to stačí.

Autor