Heslo:

U Exnerů

Souřadnice:

50°06'07.6"N 14°28'28.0"E

Výklad:

Hospoda "U Exnerů" nebo také "Na Palmovce", bývala na Sokolovské, dříve Královské třídě v č.p. 457. Byla  největším pohostinským zařízením staré Libně. Není divu. Vždyť patřila velkouzenáři Čeňkovi (Vincencovi) Exnerovi, který zde měl také, v dnes v již neexistujících budovách, továrnu na výrobu uzenin. Byl nejen podnikatel a majitel realit, ale také rytmistr k. k. jízdy ostrostřelců a člen mnoha dobročinných a vlasteneckých spolků, které v Exnerově hospodě pořádaly své valné hromady a shromáždění. Že Čeněk Exner nebyl žádný drobný podnikatel, svědčí i to, že pro svou dceru Anastázii (Stášu), provdanou za velkoobchodníka Jaroslava Tillera, jako svatební dar nechal v roce 1909 postavit honosný secení dům "Palmovka". Má č.p. 890 a dones tvoří dominantu rohu Sokolovské a Zenklovy. Dole byla slavná zrcadlová kavárna. Dnes je zde bohužel pojišťovna. O něco hůře dopadla hospoda "U Exnerů". Dnes celek působí poněkud omšele a ke všemu je zde jakási čínská putyka. Škoda. Nejhůře dopadl samotný Čeněk Exner. Z důvodu finančních nesnází se dne 28.7.1913 v koupelně  svého nového bytu v Libni č.p.870 oběsil. Bohužel se nepodařilo objevit na dobové mapě dům s č.p.870, který bezpochyby Exner vlastnil. Dnes má toto číslo dům v ulici Františka Kadlece, ale je to dům postavený až kolem roku 1950.  

I-13
„Poslušně hlásím, pane feldkurát,“ poznamenal Švejk, „že je to hotovej nezmar, jako nějakej Boušek z Libně. Vosumnáctkrát za večer ho vyhodili od ,Exnerů’, a vždycky se jim tam vrátil, že tam zapomněl fajfku. Lez jim tam voknem, dveřma, z kuchyně, přes zeď do lokálu, přes sklep do výčepu a byl by se spustil snad komínem, kdyby ho byli hasiči nesundali se střechy. Takovej byl vytrvalej, že by se moh stát ministrem nebo poslancem. Udělali pro něj, co mohli.“
 

 

 

  

Inzerát z Národní politiky 23.2.1912 a Adresář obce libeňské, 1896 dokazují, že hostinci v č.p. 457 se říkalo "U Exnerů" i "Na Palmovce"

 Dům "Palmovka" s .č.p.890 postavil Exner pro svou dceru Stášu v roce 1902; Český svět 20.5.1910. Zcela vpravo "vykukuje" straší dvoupatrový  dům č.p.457 s hostincem "U Exnerů".

A takto vypadá komplex budov č.p. 890 a 457 na rohu Zenklovy a Sokolovské v současnosti. 

 

Smutný pohled. Dneska tam kšeftují nějací čínští Long Feng Exnerovi. Stará hospoda, kde se konaly valné hromady různých spolků a podniků už dávno zanikla.

 

Policejní přihláška Exnerovy rodiny. v roce 1899 je uváděno č.p. 457 a v roce 1910 č.p. 870. To byl nový Exnerův dům, který už neexistuje.

Mariční záznam o úmrtí Čeňka Exnera

A zpráva o tragickém skonu; Čech, 30.7.1913