Heslo:

Jemelka Alois, páter

Výklad:

"Jemelka je jezuita a vede si jezuitsky". Toto o Jemelkovi prohlásil T.G. Masaryk, který se několikrát zúčastnil jeho kázání v chrámu sv. Salvátora v Praze u Karlova mostu. A Jemelka kontroval "pryč s Husem","katolík si musí vybrat buď národ, nebo církev". Zkrátka ti dva páni se neměli v lásce a není se čemu divit. Jesuitský řád je temná skvrna v dějinách českého národa.  Pro nás je však důležité, že Jemelka působil jako jezuitský kněz v chrámu svatého Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí, kde Hašek  jako devítiletý chlapec u jezuitů ministroval v roce 1892. Mimo jiné byl Jemelka v roce 1896 předsedou Mariánské Kongregace.  Jemelka se též objevuje v polemice s dr. Záhořem v jedné z kapitol "Dějin strany mírného pokroku v mezích zákona", nazvané "Přednáška o dr. Záhořovi".

II-05

„A potom,“ řekl Švejk tiše, „to s tím Zátkou po čase skončilo moc špatně. Dal se do Mariánský kongregace, chodil s nebeskýma kozama na kázání pátera Jemelky k svatýmu Ignáci na Karlovo náměstí a zapomenul jednou zhasnout, když byli misionáři na Karláku u svatýho Ignáce, plynový svítilny ve svým rayoně, takže tam hořel po ulicích plyn nepřetržitě po tři dny a noci.

Přednáška o dr. Záhořovi

Na tuto schůzi dostavili se tenkrát také nepřátelé spalování mrtvol z kruhů kněžských a jejich mluvčí, páter Jemelka, pronesl tuto obžalobu proti spalování mrtvol:
„Ctěné shromáždění!“ řekl, „nemám nic proti osobě pana dr. Zahoře. Jest to jistě velice zasloužilý pán, který má své vlastní názory na osud člověka po smrti.

Oprava podle paragr. 19. tisk. zák.

Jest dále pravdou, že jsem po přečtení humoresek doktora Hrdiny byl zachvácen záchvaty křečovitého pláče, ale po elektrizaci obličeje byl mne opět navrácen normální tvar rtů a též mě přešel tanec svatého Víta pravého vlčka a zůstal jsem duševně čilým až do pětadvacátého roku věku svého, kdy po přečtení vánoční povídky od Joži Kratochvílové v nedělní Politice počal jsem ztráceti paměti, přestal se převlékati a bál se chodit sám přes náměstí a počal chodit k svatému Ignáci na kázáni P. Jemelky. Tam jsem teprve zblbnul docela a teprve v mořských lázních v Opatii navrátil se mně zdravý rozum.

 

 

Pater Jemelka a jeho charakteristika v Čase 15.3.1907, když kandidoval do říšské rady za Čáslavsko.

Adresář královského hlavního města Prahy, 1896

 

Masarykův vztah k náboženství a církvi