Heslo:

Mariánská kongregace

Výklad:

Byl jesuitský spolek při jesuitském kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze. Byl založen 28.4.1892 s tímto programem: a. Vzdělávání členů ve směru katolické víry a náboženství; b. Pořádání soukromých a veřejných přednášek, církevních slavností a průvodů; c. hájení zájmů katolické církve slovem i písmem.

Podle Adresáře  královského hlavního města Prahy z roku 1896 měl být předsedou páter Jemelka, jehož jméno se vyskytuje nejen v románu, ale i několika dalších Haškových povídkách. Je pozoruhodné, že jeho jméno, jakožto předsedy,  není zapsáno v katastru spolku. Mariánská kongregace v roce 1933 transformovala na Mariánskou družinu mužů a jinochů u sv. Ignáce v Praze. Podle usnesení valné hromady, se dne 7.7.1948 spolek rozešel.

I-13
A Švejk do toho zvonil, drožkář sekal bičem dozadu, ve Vodičkově ulici nějaká domovnice, členka mariánské kongregace, klusem dohnala drožku, dala si v jízdě požehnat, pokřižovala se, odplivla si poté: „Jedou s tím pánembohem jako všichni čerti! Člověk aby dostal souchotiny!“ a vracela se udýchána na své staré místo.
II-05
„A potom,“ řekl Švejk tiše, „to s tím Zátkou po čase skončilo moc špatně. Dal se do Mariánský kongregace, chodil s nebeskýma kozama na kázání pátera Jemelky k svatýmu Ignáci na Karlovo náměstí a zapomenul jednou zhasnout, když byli misionáři na Karláku u svatýho Ignáce, plynový svítilny ve svým rayoně, takže tam hořel po ulicích plyn nepřetržitě po tři dny a noci.
 

Zápis v katastru spolků

Adresář královského hlavního města Prahy, 1896

Adresář královského hlavního města Prahy, 1910