Heslo:

rechna

Výklad:

Věšák nad vojenským kavalcem, připomínající svým tvarem hrábě. Odtud i její název z německého der Rechen = hrábě. Na tímto věšákem byla ještě police slangově zvaná brotpret, opět z německého das Brot =chleba a das Brett=prkno. O uspořádání věcí vojáka viz také heslo cimra.

III-02

Ale to mne tak nemrzelo jako to, že na tu jíšku praskly dvě kila čajového másla, které jsem vyšetřil ještě v té době, kdy byla důstojnická mináž. Měl jsem je na takové rechně nad kavalcem, on se na mé rozeřval, komu prý to patří.