Heslo:

Marie Hašková

Výklad:

Marie Hašková se narodila v Broumově *26.6.1882 po smrti svého otce, Martina Haška (*8.10.1847 v Mydlovarech -†10.4.1882 v Praze). Její matka byla Františka *7.2.1884, rozená Friedrichová. Poručníkem se stal otec Jaroslava, Josef Hašek, bratr Martina Haška . Podle pohlednic, které ji Jaroslav Hašek posílal ze svých cest po Slovensku, byla v roce 1900 posluchačkou c.k. poštovního kurzu, v roce 1901 již byla telegrafní manipulantkou na hlavní poště v Jindřišské ulici. Pohlednice v roce 1902 již posílal "poštovní a telegrafní manipulantce v Jaroměři". Pracovala tedy pro c.k. poštu podobně, jako její otec a později i její manžel, Josef Škoda *26.7.1880. Marie se za něj provdala 10.7.1906. Podle policejní přihlášky byl Josef Škoda K.k. postassistent. 22.8.1912, bydleli v Bubenči č.p.269 a za rok, 26.8.1913 se přestěhovali do č.p. 306 . Spolu měli syna Miroslava *1907 a dceru Jarmilu * 1909. Další osud rodiny není znám.

Naposledy se o Marii zmiňuje Jaroslav Hašek v kapitole "Básník Racek" v "Dějinách strany mírného pokroku v mezích zákona".

Básník Racek

Kdo byl autorem, na knížce nestálo, a tenkrát v literárních kruzích vzbudila ona sbírka neobyčejný rozruch, jak pro svou zvláštní formu, tak i pro podivný obsah, který dával tušiti člověka úplně hotového již se svým životem, a jak napsal tenkrát kritik v Národních listech: „Celá sbírka Srdcové eso neznámého autora činí na vás dojem, že byla psána mužem, který, maje být druhého dne pověšen, požádal o inkoust, pero a papír a v poslední noc rychle celou sbírku napsal, aby odcházel z tohoto života s vědomím, že si ještě udělal z veřejnosti poslední legraci.“
A nakladatel Herles, maje radost nad touto slávou Herostratovou, který zapálil chrám bohyně Diany v Effezu, vykládal tenkrát
mé sestře Máně, které se dvořil, že Srdcové eso napsal sám, a věnoval jí výtisk s dedikací, chtěje působiti na ni i na mou nebožku matku oním krásným slovem „básník“.