Pohlednice z cest sestřence Marii

Tato sbírka pohledníc dokumentuje Haškovy prázdninové toulky po Slovensku. Byly tři. První podnikl v srpnu 1900 společně se svým bratrem Bohuslavem a Jánem Čulenem. To byl Haškův spolužák na akademii. Pocházel ze Slovenska, jmenovitě z Brodského a právě Brodské byla výchozí základna jejich toulek. Druhou cestu realizovali, podle podpisů na pohlednicích jen Jaroslav a Bohuslav opět v srpnu a počátkem září 1901. Poslední, třetí cestu, Jaroslav absolvoval bez svého bratra v roce 1902. Podle podpisů se cesty nebo její části zúčastnil Ján Čulen, Viktor Janota - další Haškův přítel ze studií na gymnáziu a mně neznámí společníci  Ivan Porubský a Milan Kulíšek. Tato cesta byla nejdelší. První pohlednice je z 22 .7. 1902 a poslední až z 28. 9. 1902.

Marie Hašková byla v té době vychovávána ve společné domacnosti s Jaroslavem a Bohuslavem, neboť otec obou chlapců se stal poručníkem Marie. Byl totiž bratrem Mariina otce Martina, který zemřel krátce před jejím narozením.

 

1900

2. srpna1900

Milá Máňo!
Zde Ti posílám lístek z Brezové v Malých Karpatech.
Měj se dobře, jakož i my máme se dobře. Malé Karpaty jsou velmi pěkné a malebné. Všude plno lesů. Tě srdečně pozdravuje
Jaroslav
Boža Tě též pozdravuje.

Revers pohlednice
Adresát: Velectěná slečna Marie Hašková, posluchačka c. k. poštovniho kursu, Kr. Vinohrady, Šafařikova ul. čis. 4 nové, II. posch.,. Čechy

 
 

8.8. 1900

Milá Máňo!
Jsme v Turčanském Sv. Martině, na slavnosti Živeny.
Matince posílám též lístek. Zdalipak již dostala předešlý. Jest zde krásně. Včera jsme šli údolim Váhu. Hory jsou zde vyšši než Sněžka.
Nazdar
Jaroslav i Boža

Revers pohlednice
Místo odesláni: Turčanský Svatý Martin

 

13.8.1900

Milá Máňo!
Zde máš pohled na Svatý Jiři v Nyitře Sárfó 
[Nitrianská Blanica]. Krajina lesnatá plná zvěře. Jsou zde medvědi a vlci. Medvědy jsme potkali včera, samce a samici a 2 mláďata. Culen po nich stře­lil a oni utekli. Vlci se jen ukážou a hned utečou. Jsou asi tak velcí jako pes myslivecký. Matince posi1ám též listek, ale odjinud.

Zdravi Tě srdečně
Jaroslav i Bohuslav

Revers pohlednice

 

 
14.8. 1900

Milá Máňo!
Přijmi pozdrav od cestovatelů po Uhrách. Jsme v dobré náladě, obzvláště když vidime pivovar a plnou misu. Ucházejíce se máme. Píši stoje s rozskřípaným perem! To jsou zkušenosti, cestovatelské. Až přijedeme po svých, to Vám budeme vypravovat.
Nazdar!
Pozdravuje Tě Jaroslav i Bohuslav

podáno v Trnavě

Revers pohlednice

 

26. srpna 1900

Milá Máňo!
Příjmi náš pozdrav z Chocně. Matince též zasíláme.
Měj se dobře, jakož i máme se dobře. Uč se.
Pozdravují Tě
Jaroslav i Bohuslav
Zdrav matičku.

 Revers pohlednice

1901

6.8.1901

Zasi1áme Ti pozdrav z Tater. Pošta Zakopané. Překročujeme hranice. Přešli jsme vrchy vysoké přes 2000 m.
Jarda Boža
To bí1é jest sníh!
Jest zde zima v noci 4 st. pod O. Drahé matince zasi1áme dopis!
 

Revers pohlednice

 

10.8.1901

Milá Marie!
Srdečný Ti pozdrav z dáli zasiláme v naději, že Vás všechny při zdraví vynatrefí. Přešli jsme Tatry, bez průvodce. Viděli jsme horská jezera a šli pralesy, jimiž jsme si museli raziti cestu, neboť cest tam neni. Museli jsme přelézt pásmo asi 2000 m vysoké, chtěli-li jsme se dostati do Uher. Bylo nám velmi zima. Nyni však již jsme v údoli Váhu ve Sv. Mikuláši. Nyní půjdeme na Růžomberk, odtud na Oravu a z Oravy dolů do zvoleňské župy atd. Nazdar!
Jaroslav a Bohuslav
Doufám, že Tě, maminko, dopis uspokojil, že budeš teď moci spát pokojně!
Drahé matičce polibeni posilá Bohuslav a Jaroslav. Pozdrav všem známým.
S Viktorem a ostatními jsme se již nesetkali.

Revers pohlednice

 

 

19.8.1901

Zde máš pohled ze Zvoleně. Přišli jsme sem dne 15. 8.
Odtud půjdeme dolů k Nitře na Šťávnici. Jsme zdraví a dobře se nám vede.
Drage matce serdečnoje zdrov1enie!
Jaroslava Bohuslav
Příště více.

Revers pohlednice

 

26.8.1901

Milá Maruše!
Příjmi náš srdečný pozdrav. Lístky tyto jsou darem od p. Kmeťa. Zaměnili jsme je tak, že lístek tento předešle dostala maminka. Máme se velmi dobře, ale nemáme peněz. Musíte nám do Brodského zaslat, abychom mohli přijít včas k zápisu. Prosíme Vás, zašlete nám je do 31. tohoto měsíce. My snad příjdeme později do Brodského, ale abychom je tam tedy již měli. Jsme nyní velmi daleko od domova. Maďarské vesnice jsou již zde ve velikém množství asi 31/2 hodiny odtud. Píšeme Ti z Pukance, kdež jsme velmi hostěni.
Nazdar. Jarda Boža

 

Revers pohlednice

 

26. 8. 1901

Milá Maruši!
Lístek tento jest darovaný p. Kmetěm, předsedou Muzeálné společnosti slovenské, faráře to v Prenčově. Domů se navrátíme kolem 10. září. Nemáme již peněz, a jsme příliš daleko od domova, asi 600 km.
Zdraví Vás
Boža Jaroslav
Drahé Matičce pozdrav. Na známku není peněz. Což do Brodského zaslat trochu peněz. Zašli jsme příliš daleko do Uher, abychom se včas k zápisu vrátili.

 

Revers pohlednice

 

27.8.1901

Milá Marie !
Příjmi náš pozdrav, ty i drahá matinka. Lístek tento jsme dostali v Bakabáně od pana juris dr. Schwarze. Vede se nám dosti dobře. Přešli jsme Hron. Srdečný pozdrav všem!
Jaroslav!
Jsme nyní v těkovské stolici, nejdéle za 5 dní budeme v Brodském. Proto, drahá matičko, piš co nejdříve a zašli jakousi subvenci. Kdybychom odtud, kde právě jsme, šli ostrým tempem do Prahy, došli bychom za 16 dní. A tolik dní přec nemůžem býti bez peněz! Na Tebe se těší
Tvůj Bohuslav
Na noc jsme byli na Staloch u paní Wolf-Kňazolucké

Revers pohlednice

 

31. 8. 1901

Milá Mařenko!
Dnes, dne 31. srpna jsme v Nitře-Bajně na faře, kdež jsme i loni byli. Nyní půjdeme přes Myjavu do Brodského, kamž as 3. září dorazíme. Proto bych prosil, abychom tam měli jakés peníze na návrat domů.
S pozdravem Bohuslav
Drahou matičku pozdravuje a libá a o peníze prosí
Bohoušek a Jaroslav. Nazdar!

Revers pohlednice

 

1. 9. 1901

Milá Mařenko!
Srdečný pozdrav! Drahá matičko! Jsme v Novém Městě nad Váhem, odkudž půjdem na Myjavu. Jsme oba zdraví a v "ještě tak dost dobrém" stavu.
Tvůj Bohuslav
Na shledanou!

 

Revers pohlednice

 

1. 9.1901

Milá Maruši!
Srdečný pozdrav od nás z Nového Města nad Váhem.
Drahé matince políbeni od nás. Posíláme Ti 3 lístky, aby si se Ty i matinka potěšila.
Nazdar!
Jaroslava Boža

 

Revers pohlednice

 
Milá Máňo!
Totoť jsou Čachtice, kde bydlela ta hodná paní, co hezké dívky zařezávala a v jejich krvi se koupala (je vlevo).
Pozdrav odtamtud od Jardy a Boži
Nazdar!

Matinko, peníze!! Nezapomeň!! zaslat!!

 

Revers pohlednice

 

4.9.1901

Milá Maruši!
Příjmi náš srdečný pozdrav z Myjavy. Vede se nám velmi dobře, až na to, že nemáme peněz. Drahé matince lístek neposíláme, poněvadž ho posíláme Tobě, nehněvej se, matinko! Máňa si dělá sbírku. Až přijdeme do Brodského, pak Ti napíšeme, drahá matičko, dlouhý dopis.
Líbáme Tě Jarda i Boža
Všem známým pozdrav!

 

Revers pohlednice

 

4.9.1901

Milá Maruši!
Zdravíme Ťa aj maťušu
Jarda i Boža!
Pozdrav z Hvorké.

 

Revers pohlednice

1902

22. 7. 1902

Zasílám Ti pozdrav z vězení pro politické zločince na Špilberku.
Jaroslav Jan Čulen Viktor Janota

 

Revers pohlednice

 

28. 7. 1902 z Macochy

Přijmi náš pozdrav.
Jaroslav Jan Čulen Viktor Janota

 

Revers pohlednice

 

29. 7. 1902

Jsem v Myjavě. Máme se velmi dobře. Krásná krajina.
Zdraví Tě
Jarda Viktor Janota Ču1en Ivan (Porubský) Milan Rulíšek

 

Revers pohlednice

 
Milá Maryško!
Zdravím Vás srdečně a zasílám více pohlednic najednou; To proto, že nebude mi možno asi poslati jich později tolik, poněvadž půjdeme přes "pole", kde na kolik hodin cesty najíti nelze vesnice a pak-li, pak jsou to kopanice.
Líbá Vás všechny Jaroslav Viktor Janota Ivan Porubský

Místo odeslání: Solna

 

Revers pohlednice

 

15. 8. 1902

Milá Maryško!
Přijmi můj srdečný pozdrav. Byli jsme na Ďumbíru (2046 m) a spali jsme pod nim na salaši. Nyni jsme ve zvoleňské stolici a jdeme do stolice gemerské. Pište mně do Levoče (Locse), ve spišské stolici, kam dojdeme asi za 14 dní.
Všechny Vás líbá Jaroslav Viktor Janota

Místo odesláni: Brezno

 

Revers pohlednice

 

23. 8. 1902

Milá Maryško!
Příjmi pozdrav z kraje, kde jsou samí Maďaři.
Jaroslav Viktor Janota
Zdraví srdečně Tebe, matku, a Božu.
Místo odeslání: Rimavská Sobota

 

Revers pohlednice

 

26. 8. 1902

Milá Maryško!
Jsme v gemerské stol. a jdeme do stol. spišské. Nemohu si stěžovat, že bychom se měli špatně.
Líbá Tě, matku i Božu Jaroslav Viktor Janota
Nazdar!

Místo odeslání: Rožňava

 

Revers pohlednice
 

 

29. 8 1902

Milá Maryško!
Pozdrav příjmi ze stolice spišské ze Spišského Podhradí. Zde jsme nedaleko šárišské stolice, kdež bývají již Rusíni. :Iteč zdejší tvoří přechod mezi slovenčinou, maloruštinou a polštinou. Mnoho starých památek zde v městě. Kanovníci, krásný kostel, hrad a podobně.
Líbá Tě Jaroslav Viktor Janota
Jsou zde právě vojenské manévry. Pošli psaní!
Jdeme do Haragdu!!
Piš mi do Brezna na adresu: Jaroslav Hašek, Breznó-bánya Zolyom megyé. Za 10 dní jsme tam ..

Revers pohlednice

 

8. 9. 1902

Milá Maryško!
Přijmi pozdrav z Tater. Nádherná panorama. Máme se dobře. Jsme veselí. Samý sníh nahoře.
Líbá Tě
Jaroslav Viktor Janota

Místo odeslání: Poprad

 

Revers pohlednice

 

10.9. 1902

Milá Maryško!
Letos se, jak vidíš, starám, aby Tvá sbírka pohlednic se znamenitě rozmnožila. Není to chlouba, co zde píši, ale radost, že ti mohu poslati pohlednici z města Dobšiny, v jehož blízkosti nachází se pověstná jeskyně Dobšinská.
Líbá Tě
Jaroslav Viktor Janota
Domů přijedeme asi 28. září t. r.!!

 

Revers pohlednice

 

Zvoleň 17. 9. 1902

Drahá Maryško!
Jistě Ti už z domova o mně psali. Ale uznej sama, nemám-li já pravdu, když jsem dne 17. září teprve ve Zvoleni. Doufám, že se těšíš na mou každou pohlednici.
Provolává ti nazdar!
Jaroslav Viktor Janota

 

Revers pohlednice

 

Šťávnice 20. 9. 1902

Milá Maryško!
Pozdrav ze Šťávnice! Vracím se domů. Do Brodského přijedu 27., a nebudou-li tam peníze, půjdu pěšky do Bosny a Hercegoviny, pak na jih a do Řecka a Turecka.
Líbá Tě Jaroslav Viktor J anota
Pozdravuj Kr. Hradec!

 

Revers pohlednice

 

23. 9. 1902

Milá Maryško!
Jsem v Nové Bani. Mám se dobře, ale mám rýmu. Jest zde pěkně, ale chladno. Do Prahy snad 29. září t. r.
Líbá Tě
Jaroslav Viktor Janota

 

Revers pohlednice

 

26.9.1902

Milá Maryško!
Pozdrav z Nitry-Bajny 
[Bojná]. Máme se dobře a jdeme do Píšťan. Odtud půjdeme do Senice. Ze Senice do Brodského a z Brodského, doufám, že budem nejdéle 30. září již vlakem v Praze.
Líbá Tě Jaroslav Viktor Janota

 

Revers pohlednice

 

28. 9. 1902

Milá Máňo!
Děkuji ti za zásilku. Dnes 28. jedem již do Prahy a zítra budeme již o 8. hodině ranní v Praze.
Líbá Tě Jaroslav Viktor Janota Ján Čulen Štefan Čulen

Místo odesláni: Piešťany

 

Revers pohlednice