X

Heslo:
konkař
Výklad:

Vězeň, který na chodbě věznice zajišťuje úklid, roznášku jídla a další různé práce dle pokynu dozorce [z něm. der Gänger = pochůzkář, chodbař]

Synonyma - vězeňský slang:  šipkař, chodbař, uklizeč, konina, konfoš

I-09
A všechno, co se nashromáždilo za den v duši auditorově, hejtman Linhart a Švejk, vylilo se jako dravá řeka na štábního profousa a končilo slovy:
„A nyní chápete, že jste korunovaný vůl?“
Má se sice tak říkat jen králům a císařům, ale ani prostý štábní profous, hlava nekorunovaná, nebyl s tím spokojen. Odcházeje od auditora, zkopal na chodbě trestance-
konkaře, dělajícího úklid na chodbě.

 

X