Heslo:

urláb | orláb | dovolená

Výklad:

Ty dva první výrazy znamenají slangově ten výraz třetí - dovolená [z něm. der Urlaub]. Nebudeme se zde zabývat nároky důstojníků na dovolenouani ruznými mimořádnostmi. Kdo má zájem, zde nalezne celý předpis Zusammenfassende Bestimmungen über Urlabserteilung bei der Armee im Felde [Souhrnné ustanovení o udělování dovolené armádě v poli].  Vojínů a poddůstojníků se týkal článek: B. Mužstvo. I. Dovolená bez zvláštního důvodu. 1. Jako uznání loajality ke svým povinnostem a ochoty pracovat, mohou příslušníci jednotky získat dovolenou na dobu 14 dnů, těm vpředu [na frontové linii] po 6 měsících a ostatním po 9 měsících. V míru to bylo poněkud jinak. Podle Hanbuch Friedensgebühren měli nárok na dovolenou bez zvláštního důvodu podůstojnící a svobodníci v délce 14 dní jednou za rok a vojíni 8 dní jednou za rok.

I-10-02

„Copak je to za pána?“ otázal se někdo z diváků na ulici.
„To je můj bratr,“ odpověděl Švejk, „dostal
dovolenou, tak mne přijel navštívit a z radosti se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej.“

II-02

„U nás byl taky jeden takovej nezbeda. Ten měl ject do Plzně k landvér, nějakej Toníček Mašků,“ povzdechla si babička, „von je vod mojí neteře příbuznej, a vodjel. A za tejden už ho hledali četníci, že nepřijel ku svýmu regimentu. A ještě za tejden se vobjevil u nás v civilu, že prej je puštěnej domů na urláb. Tak šel starosta na četnictvo, a voni ho z toho urlábu vyzdvihli. Už psal z fronty, že je raněnej, že má nohu pryč.“

II-02

„A to má váš pan bratr orláb?“ otázal se zvědavý hostinský závodčího, který ani nemrkaje drze odpověděl: „Dnes mu už končí!“

III-04

Švejk vytáhl z ušpiněné kožené tašky zamaštěný dopis a četl, zachovávaje krok s koněm nadporučíka Lukáše, který se dal do mírného poklusu: „Ty pacholku mizernej, ty jeden vrahu a bídáku! Pan kaprál Kříž přijel do Prahy na urláb a já jsem s ním tančila ,U Kocanů’,...A ještě abych nezapomněla, nenajdeš mě už mezi živejma, až přijedeš na urláb."

„To se ví,“ pokračoval při mírném poklusu Švejk, „že když jsem přišel na urláb, že byla mezi živejma a ještě mezi jakejma živejma. Našel jsem ji taky ,U Kocanů’..."