Heslo:

polní kurát Matyáš

Výklad:

Pro pana polního kuráta Matyáše se nepodařilo objevit  žádnou reálnou osobu, která by mohla být Haškovi inspirací pro vytvoření této epizodní  románové postavy.

I-13

Přistrčil polnímu kurátovi svůj zápisník pod nos. „Vidíte: Polní kurát Matyáš v Brně, zemřel v isolační nemocnici před týdnem. Já bych si rval vlasy. Nezaplatil mně 1800 korun, a jde do cholerového baráku zaopatřovat nějakého člověka, po kterém mu nic nebylo.“