Heslo:

Ferbl

Výklad:

Ferbl je hazardní karetní hra částečně podobná pokeru. Pochází z rakouského Štýrska a hrávala se i na našem území už za dob panování Marie Terezie. Pod názvem Farbeln o ní hovoří zákaz datovaný rokem 1746. Název je odvozen z něm. Färbeln. V českých zemích se jí říkalo také Barvička. Další názvy této hry v něm. mluvících zemích jsou Einundvierzig [čtyřicetjedna podle nejvyššího možného bodového součtu - postupka stejné barvy J Q K A t.j. J, Q, K po 10 bodech a eso za 11 bodů], Spitz, Zwei auf – zwei zu nebo Zwicken. Ferbl je určen pro 3 až 7 hráčů. Hraje se s balíčkem o 32 kartách, který začíná sedmičkou a končí esem ve čtyřech barvách. Lze ho hrát s  německými (dvojhlavými i jednohlavými) nebo francouzskými  kartami. Karty ve Ferblu mají tyto bodové hodnoty – sedmičky až desítky mají  svoji bodovou hodnotu (7 až 10), spodek - J, svršek - Q a král - K za 10 bodů, esa - A jsou za 11 bodů. Princip hry je dosáhnout jednu z pěti kombinací. Jako nejsilnější kombinace je hodnocena čtveřice karet stejné hodnoty, následuje čtveřice karet stejné barvy, dále trojice karet stejné hodnoty a trojice karet stejné barvy. Nedosáhne li hráč ani na jednu z těchto kombinací, rozhoduje součet bodů karet stejné hodnoty nebo stejné barvy, podle toho, co je pro hráče výhodnější.

Rozdávaji se nejprve dvě karty, kdy se hráči rozhodují o další taktice, přisazování nebo o odstoupení ze hry. Všichni hráči, kteří pokračují ve hře dostanou další dvě karty. Rozmyslí svoji taktiku a otočí dvě karty lícem nahoru a následuje další přisazování. Poté všichni obrátí své zbývající dvě karty a rozdávající ( v kasinech krupier) určí vítěze podle dosažených kombinací a bodů. Přesná pravidla přesahují rámec těchto vysvětlivek, nechť si je zjistí čtenář sám, například na stránkách Hazardní hry, kde jsem čerpal vědomosti i já. Stručnější pravidla jsou k dispozici tady.

I-09

Vodil si také do bytu holky z ulice nebo posílal si pro ně svého vojenského sluhu. Velmi rád hrával ferbla a byly jisté domněnky a předpoklady, že hraje falešně, ale nikdo mu nedokázal, že má schované eso v širokém rukávě své vojenské kleriky. V důstojnických kruzích zvali ho svatým otcem.

I-10-02

gggAutotherm,“ pokračoval, zapomínaje, o čem mluvil před chvílí, „nazývají se nádoby, které udržují nápoje a pokrmy v původní teplotě. Co soudíte, pane kolego, o tom, která hra je spravedlivější: ferbl, nebo jedenadvacet?

I-13

Znal tu pakáž, jak ji nazýval, z chrámu od Ignáce, když před léty tam míval kázání pro vojsko. Tenkrát ještě vkládal do kázání mnoho a „Sdružení“ sedávalo za plukovníkem. Dvě vytáhlé ženštiny v černých šatech s růžencem, které se jednou k němu přidaly po kázání a po dvě hodiny mluvily o náboženské výchově vojáků, dokud se nedopálil a neřekl jim: „Odpusťte, mé dámy, na mne čeká pan hejtman s partií ferbla.“

II-02

Závodčí neustále vybízel hostinského, aby s ním držel krok, obviňuje ho, že málo pije, což byla očividná křivda, neboť ten stál již sotva na nohou a chtěl neustále hrát ferbla a tvrdil, že v noci slyšel od východu dělostřelbu, načež závodčí škytal: „Jenom ne žádnou paniku. Od toho jsou in-instrukce.“

 

  

  Einundvierzig - čtyřicetjedna v červené

 

  Caranová Michaela Hrací karty v českých sbírkách