X

Heslo:
Vojenské povely -  Exerzierreglement
 
 

česko - německy

bodák do pochvy! Fällt das Bajonett!
bodák skryj! Bajonett ab !
bodák vztyč ! Bajonett auf !
cíl! Ziel!
čelem vzad ! Kehrt euch !
družstvo, pochodem zpět! Glied rückwärts marsch!
družstvo zastavit!-stát! Glied halt!
hledí normál! Aufsatz normál!
k modlitbě ! Zum Gebet! 
k noze zbraň! Beim Fuß!
k salvě! připravit! General de charge! Fertig!
k zemi ! Nieder !
kleknout! Kniet!
končit! Einstellen!
na místě! Ohne schritt!
na rámě zbraň Schultert!
nabíjet! Laden!
náboje skryj! Patronen versorgen!
odchod! Abtreten!
odlož zbraň! Setzt ab!
připravit !, k líci zbraň! An !
pal ! Feuer !, Schießen!
plný krok! Voller Schritt!
pochodem chod! Marschieren Marsch !
poklusem! Laufschritt!
pozor ! Habt acht! slangově hapták
pohov ! Ruht !
přímo vpřed! Gardaus!
sednout! Setzen!
smeknout! Kappe ab!
směr! Direktion!
stejný krok! Gleicher Schritt!
stůj! Halt!
špatně! Herstellt!
v ponos zbraň! In die Balanz!
vlevo hleď !

Links schaut ! slangově linksšaut

vpravo hleď !

Rechts schaut ! slangově rechtsšaut

vpravo čelem! Rechts! Front!
vlevo čelem! Links! Front!
vpravo příč! Halbrechts!
vlevo příč! Halblinks!
vlevo vbok! Links um!
vparvo vbok! Rechts um!
vysokou zbraň! Hoch an!
vztyk! Auf!
z motlitby! Vom Gebet!
zkrátit krok! Kurzer! Schritt!
změnit krok! Wechsellschritt!

německo - česky

Abtreten! odchod!
An ! připravit !, k líci zbraň!
Auf! vztyk!
Aufsatz normál! Aufsatz normál!
Bajonett ab ! bodák skryj!
Bajonett auf ! bodák vztyč !
Beim Fuß! k noze zbraň!
Direktion! směr!
Einstellen! končit!
Fällt das Bajonett! bodák do pochvy!
Feuer ! pal !
Gardaus! přímo vpřed!
General de charge! Fertig! k salvě! připravit!
Gleicher Schritt! stejný krok!
Glied halt! družstvo zastavit!-stát!
Glied rückwärts marsch! družstvo, pochodem zpět!
Habt acht! slangově hapták, habacht pozor !
Halblinks! vlevo příč!
Halbrechts! vpravo příč!
Halt! stůj!
Herstellt! špatně!
Hoch an! vysokou zbraň!
In die Balanz! v ponos zbraň!
Kappe ab! smeknout!
Kehrt euch ! čelem vzad !
Kniet! kleknout!
Kurzer! Schritt! zkrátit krok!
Laden! nabíjet!
Laufschritt! poklusem!
Links! Front! vlevo čelem!
Links schaut ! slangově linksšaut vlevo hleď !
Links um! vlevo vbok!
Marschieren Marsch ! pochodem chod!
Nieder ! k zemi !
Ohne schritt! na místě!
Patronen versorgen! náboje skryj!
Rechts! Front! vpravo čelem!
Rechts schaut ! slangově rechtsšaut vpravo hleď !
Rechts um! vparvo vbok!
Ruht ! pohov !
Setzen! sednout!
Setzt ab! odlož zbraň!
Schießen! pal !
Schultert! na rámě zbraň
Voller Schritt! plný krok!
Vom Gebet! z motlitby!
Wechsellschritt! změnit krok!
Ziel! cíl!
Zum Gebet!  k modlitbě !