X

Heslo:
Vojenské povely -  Exerzierreglement
 
 

česko - německy

bodák do pochvy! Fällt das Bajonett!
bodák skryj! Bajonett ab !
bodák vztyč ! Bajonett auf !
cíl! Ziel!
čelem vzad ! Kehrt euch !
družstvo, pochodem zpět! Glied rückwärts marsch!
družstvo zastavit!-stát! Glied halt!
hledí normál! Aufsatz normál!
jeden po druhém! Einzelnabfallen!
k modlitbě ! Zum Gebet! 
k noze zbraň! Beim Fuß!
k salvě! připravit! General de charge! Fertig!
k zemi ! Nieder !
kleknout! Kniet!
končit! Einstellen!
na místě! Ohne schritt!
na rámě zbraň Schultert!
nabíjet! Laden!
náboje skryj! Patronen versorgen!
odchod! Abtreten!
odlož zbraň! Setzt ab!
připravit !, k líci zbraň! An !
pal ! Feuer !, Schießen!
palbu stav! Feuer einstellen!
plný krok! Voller Schritt!
pochodem chod! Marschieren Marsch !
poklusem! Laufschritt!
pozor ! Habt acht! slangově hapták
pohov ! Ruht !
přímo vpřed! Gardaus!
sednout! Setzen!
smeknout! Kappe ab!
směr! Direktion!
stejný krok! Gleicher Schritt!
stůj! Halt!
špatně! Herstellt!
v ponos zbraň! In die Balanz!
vlevo hleď !

Links schaut ! slangově linksšaut

vpravo hleď !

Rechts schaut ! slangově rechtsšaut

vpřed! Vorwärts!
vpravo čelem! Rechts! Front!
vlevo čelem! Links! Front!
vpravo příč! Halbrechts!
vlevo příč! Halblinks!
vlevo vbok! Links um!
vpravo vbok! Rechts um!
vydržet! Ausharren!
vysokou zbraň! Hoch an!
vztyk! Auf!
z motlitby! Vom Gebet!
zkrátit krok! Kurzer! Schritt!
změnit krok! Wechsellschritt!

německo - česky

Abtreten! odchod!
An ! připravit !, k líci zbraň!
Auf! vztyk!
Aufsatz normál! Aufsatz normál!
Ausharren! vydržet!
Bajonett ab ! bodák skryj!
Bajonett auf ! bodák vztyč !
Beim Fuß! k noze zbraň!
Direktion! směr!
Einstellen! končit!
Einzelnabfallen! jeden po druhém!
Fällt das Bajonett! bodák do pochvy!
Feuer ! pal !
Feuer einstellen! palbu stav!
Gardaus! přímo vpřed!
General de charge! Fertig! k salvě! připravit!
Gleicher Schritt! stejný krok!
Glied halt! družstvo zastavit!-stát!
Glied rückwärts marsch! družstvo, pochodem zpět!
Habt acht! slangově hapták, habacht pozor !
Halblinks! vlevo příč!
Halbrechts! vpravo příč!
Halt! stůj!
Herstellt! špatně!
Hoch an! vysokou zbraň!
In die Balanz! v ponos zbraň!
Kappe ab! smeknout!
Kehrt euch ! čelem vzad !
Kniet! kleknout!
Kurzer! Schritt! zkrátit krok!
Laden! nabíjet!
Laufschritt! poklusem!
Links! Front! vlevo čelem!
Links schaut ! slangově linksšaut vlevo hleď !
Links um! vlevo vbok!
Marschieren Marsch ! pochodem chod!
Nieder ! k zemi !
Ohne schritt! na místě!
Patronen versorgen! náboje skryj!
Rechts! Front! vpravo čelem!
Rechts schaut ! slangově rechtsšaut vpravo hleď !
Rechts um! vparvo vbok!
Ruht ! pohov !
Setzen! sednout!
Setzt ab! odlož zbraň!
Schießen! pal !
Schultert! na rámě zbraň
Voller Schritt! plný krok!
Vom Gebet! z motlitby!
Vorwärts! vpřed!
Wechsellschritt! změnit krok!
Ziel! cíl!
Zum Gebet!  k modlitbě !