Heslo:
Máňa Bubelová
Výklad:

Marie Bubelová se narodila 27.1.1890 v polské vesničce Krempna, ležící nedaleko od Dukly v tehdejší Haliči, v rodině obchodníka. Později Bubelovi žili v Kroměříži a po smrti otce se rodina přestěhovala do Prahy. V roce 1900 žili v Trojické ulici, v roce 1901 se přestěhovali na Smíchov, v roce 1904 na Žižkov a nakonec v roce 1907 žije rodina na Královských Vinohradech. V té době se zřejmě seznámila s Jarmilou Mayerovou a stala se její přítelkyní. Zatím se mi podařila objevit jen jedna její básnička, zveřejněná v časopise Besedy času, ročník 1906. Jmenuje se Post Skriptum a pojednává o srdci její sestry Lily - Ludmily. Ta byla o čtyři roky starší. Narodila se 12.2.1886 a literární práci se věnovala mnohem více než Máňa. Psala hry pro děti, překládala z němčiny, psala básně i prózu. Psala též pod dalšími  pseudonymy: Lila, Hejmanová Ludmila, Nováková M. Zemřela v požehnaném věku 13.9.1974 v Praze.

Jak píše Jaroslav Hašek, Marie Bubelová skutečně pracovala pro Volnou Myšlenku  v letech 1908 - 1910 a to v místním sdružení Vol. Myšlenky na Královských Vinohradech, kde byla dokonce zvolena jednatelem "pro foro externo" [věci veřejné]. V dalších ročnících Volné Myšlenky se  už jméno Máni Bubelové nevyskytuje. Jaký byl její další osud a kdy opustila tento svět, je zatím zahaleno tajemstvím.  

Slečna Máňa Bubelová
Když jsem byl ještě docela malinký, věříval jsem ve strážného andělíčka. Víra má mne ale opustila, když mne andělíček můj strážníček nechal viset za plavky pod vorama. Jsou ale lidé, jež jejich anděl strážce nikdy neopustí, ale zachrání je vždycky v pravý čas. Takového anděla měla moje paní v dobách, kdy rozkvetla naše láska, a tím andělem byla slečna Máňa Bubelová. Než jsem poznal slečnu Máňu, věřil jsem, že andělé obcházejí se zrakem sklopeným a lilií v ruce; vynese-li mi však literatura tolik, abych si mohl dovolit takový luxus, nechám přemalovat všechny anděly. Neboť vím, že anděl má v jedné ruce kabelku, ve druhé učebnici, a oči neklopí. Nemá, zač by se styděl.
Tak přicházela slečna Máňa s ruštinou pod paží a vedla mi Jarmilku, kterou jí paní Mayerová svěřila bez obav. Neboť ačkoliv tato dáma podezřívala všechny Jarmilčiny přítelkyně ze spiklenectví se mnou, na slečnu Máňu nikdy stín podezření nepadl. Nemožno podezřívat anděly....
....Jarmilka šila si výbavu, vdala se a učila se vařit, slečna Máňa udělala svoji kariéru. Stala se úřednicí Obchodní a živnostenské komory s velmi slušnými příjmy, vystoupla z církve, pracovala pro Volnou myšlenku,....
 

Besedy času 1906, číslo 20 - 21

Z Věstníků Volné Myšlenky 1909-1910 č. 10, 11, 12

    

Pobytové a domovní přihlášky rodiny Bubelových