Heslo:

švadrona | eskadrona

Výklad:

Eskadrona nebo také švadrona [z italského squadra] je označení pro jednotku vojenského jezdectva na úrovni roty.  [z italského squadra]. „Eskadrona=žargón, dřívější vojenské 1. (asi do konce třicetileté války) čtvercové bojové seskupení několika setnin (pěchoty nebo jízdy) za sebou postavených 2. od konce 16. stol. jezdecká jednotka … *). Eskadrony byly součástí jízdních pluků, ty měly 5 až 6 eskadron. Jízdní pluk byl součástí jezdecké divize nebo jednotlivé švadrony tvořily podporu pěších brigád.

II-01

Vojáci zdravotního sboru dopravovali těžce raněné k vozům, připraveným v kryté úžlabině. Jakmile byl plný, odjelo se s ním na obvaziště. Rusové, vypátravše tyto vozy, počali je obstřelovati granáty. Kůň vozatajce Josefa Bonga od c. a k. 3. vozatajské švadrony

Iz dnevnika ufimskogo buržuja

Jen mě znepokojuje malé nedorozumění, ke kterému došlo odpoledne. My měšťané jsme šli s chlebem a solí uvítat naše osvoboditele a místo nich jsme omylem narazili na eskadronu rudého jízdního pluku, která nás málem všechny pobila. Polekal jsem se tak, že večer, když přišli skuteční osvoboditelé, ležel jsem v horečce na posteli a neviděl před sebou nic než šavle rudé jízdy. Ať žije nevolnictví! Ať žije Imperator Kolčak, pravoslavný car všesibiřský! ...

Malé nedorozumění

Tak se stalo, že jsem vzal s sebou dva batalióny pěchoty a eskadronu jízdy jako čestný doprovod a pro všechny případy jednu baterii lehkého dělostřelectva.

Nesnáze se zajatci

Petrohradský jízdní pluk úplně zklamal očekávání tovaryše Jerochymova. Nejen, že nepřešel na stranu nepřítele, ale přivedl s sebou též zajatce, dvě eskadrony Baškirů, kteří se vzbouřili proti svému rytmistrovi Bachivalejevu a přešli na stranu rudé armády. Vzbouřili se proto, poněvadž Bachivalejev nedovolil jim zapáliti nějakou vesnici na ústupu. Hledali si tedy štěstí na druhé straně.

Různé hlasy listů o drahotě

Ve čtyřech obcích na Náchodsku ukradli nám soudruzi naše husy a naše prasata a pekou si je ještě dnes, přes to, že v Náchodě jsou čtyry švadrony dragounů, a z každé dělnické domácnosti vychází vůně našeho pečeného vepřového masa a vůně našich pečených husí a vůně ta volá o pomstu.

 

 
 

*) KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 8. vyd., V SPN vyd. 3. - rozš. a dopl. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010. xxix, 829 s. ISBN 978-80-7235-446-7.