Heslo:

♣ prof. František Drtina

Výklad:

*3. 10.1861 – †14. 1.1925, byl český filozof, univerzitní profesor, politik a jeden ze zakladatelů skautingu v Česku. Z hlediska našeho je důležité, že v roce 1911 kandidoval do říšského sněmu za stranu pokrokovou. Ve volbách neuspěl pro nedostatek hlasů, ale jeho jméno se díky volbám objevuje v kabaretních výstupech v souvislosti se Stranou mírného pokroku v mezích zákona. Jeho volební propad je deklarován v kabaretní scénce "Pružnost".

Dr. Herben a prof. Drtina

Čím v antice byla nerozlučná dvojice Kastor a Pollux, tím pro stranu realistickou jest dr. Jan Herben a profesor Drtina.
Oba navzájem se doplňují, a co neřekne Herben, řekne jistě
Drtina, a co neřekne Drtina, to slavnostně prohlásí Herben. Pro ně hodí se významně verše z cituplné básně Kastor a Pollux.

Hora olivetská

Prof. DRTINA
/Vystoupi. Stará Blažková nese mu kufr a deštnik./
Tak, paní Blažková, zde sedneme si chvíli.
Semestr letní už jsme zakončili.
Studenti naši kolokvia šťastně
uďáli, ač moc neuměli vlastně,
a tak jsme rozhodli se přes prázdniny
k studijní cestě v krajích Palestiny.
Dle zásad strany, kamkoliv my přijdem,
pěstujem drobnou práci mezi lidem.
Lid nutno poznat, proto dnes - čert vem to! -
jsem zavítal, ač nerad, v šantán tento,
jenž divné jméno má U krásné Ester.
Dřív říkalo se zde prý U tří sester.
Pěkně je tady, vše se jenom blejští.
Majiteli jsou bratří makabejští.
Bar otevřen od pěti do rána
a majitelem prý je panna Zuzana.

Pružnost

Prof. DRTINA
Slyším věci, které zaráží,
kdo si realistů dneska neváží,
toho každý měl by zkopat.
Já jsem na Králohradecku propad.
/Obraci se k hercům./ Kde to jsem?

ELSA

Jde mezi penězokazy -

DRTINA

Tak daleko jsem nekles - /Plivne, odejde./
/Přijde strážník se Zábořanským./

ELSA

/K odcházejícímu Drtinoví./

Počkal na mne venku.

DRTINA

Nikdy!

Agadir

GARUEZAS

....

Četl jsem spisy Drtiny
a stoupenec jsem Kaliny.
Neboť my tady v Maroku
nechcem být davem otroků,
a chceme svoje státní práva,
jako se o nich Čechům zdává,
a až přijde reskriptový týden,
i na Maury vzpomene si Vídeň.

Světozor 31.5.1907, František Drtina je poslancem říšského sněmu

 

Národní listy 14.6.1911, dr. František Drtina ve volbách do říšského sněmu za stranu pokrokovou nevyhral pro nedostatek hlasů.