Heslo:

Radeckého pochod | Radetzky Marsch

opus 228

 
 

hudba: Johann Strauss starší

IV-01

Šikovatel-tlumočník, který již předtím nebyl úplně střízlivý, mezitím pozbyl úplně soudnosti.
Měl před sebou rozloženou insertní část nějakých německých novin a zpíval inseráty na notu
Radeckého pochodu: „Gramofon vyměním za dětský kočárek! - Skelné střepy, bílé tabulové i zelené kupuji! - Účtovati i bilancovati naučí se každý, kdo prodělá písemný kurs účetnictví“ atd.
Na některý inserát nehodil se pochodový nápěv, šikovatel však to chtěl vší mocí přemoct, proto mlátil si pěstí do taktu do stolu a dupal nohama.

 

Téma pochodového tria Strauss použil již dříve v "Jubilejní čtverylce - Jubel-Quadrille op. 130." Vypráví se, že inspirací Straussovi byla melodie jakési neznámé písně, kterou si zpívali ve vídeňských hospodách původně vojáci. Když se po vítězné bitvě u Custozzy v roce 1848 vrátil maršál Radecký do Vídně, Strauss melodii upravil v rytmu Radeckého pochodu.

 

Odkaz na celou "Jubilejní čtverylku" a tady její poslední část, kde zazněly motivy budoucího pochodu:

 

 

 
Odkaz na "Radeckého pochod" v podání Wiener Johann Strauss Orchester, Willi Boskovsky.
 

 

 
Odkaz na provedení v klavírní verzi a notový záznam.