X

Kde domov můj

 
Hudba František Škroup
Text Josef Kajetán Tyl

Melodie

 

 

 
Píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21.12.1834. Hudbu k ní složil František Škroup, prvním interpretem se stal Karel Strakatý. Rychle zlidověla a získala postavení národní písně. Čechy tedy vlastně mají jako hymnu divadelní šlágr. Ale hezký. Hymnu tvoří pouze první sloka písně.

A také to dál neumím,“ vzdychl Švejk. „Znám ještě první sloku z ,Kde domov můj’ a potom ,Jenerál Windischgrätz a vojenští páni od východu slunce vojnu započali’ a ještě pár takových národních písniček jako ,Zachovej nám, Hospodine’ a ,Když jsme táhli k Jaroměři’ a ,Tisíckrát pozdravujeme Tebe’...“

 

Původní Škroupův zápis

 
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě stkví se jara květ –
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země –
země česká – domov můj.
Země česká – domov můj!
 

Kde domov můj,
kde domov můj?
Znáte v kraji bohumilém
tiché duše v těle čilém,
jasnou mysl, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy – domov můj,
mezi Čechy – domov m