X

Heslo:
Jaroslav Klíma JUDr.
Výklad:

Byl "za Rakouska" policejním úředníkem na oddělení státní policie a společně s Karlem Slavíčkem byli horlivými úředníky mocnářství. Po vzniku Československé republiky převlékli kabáty a dál horlivě pracovali pro její blaho. Oba byli rehabilitování ( asi proto, že ledacos věděli) a uklizeni na Slovensko. Klíma jako policejní ředitel nejprve do Košic a po rehabilitaci do Bratislavy a Slavíček zaujal jeho místo v Košicích. O Klímově chování v době války podává svědectví Zdeněk Kárník ve své práci "Pražské policejní ředitelství, jeho Státní (politická) policie a její informátoři ..."   Acta Oeconomica Pragensia, roč. 15, č. 7, 2007:  Bylo by však chybné domnívat se, že např. Dr. Klíma, nepochybně nejdůležitější v českých záležitostech byl tak „věrným Čechem“, jak rád uváděl, vždy. V letech 1915 a 1916, kdy vše naznačovalo, že Ústřední mocnosti mají a budou mít ve válce vrch, se podle několika svědectví choval Klíma velmi mírnì řečeno problematicky.  Účastnil se prohlídky letní vily Oličových v Řevničově na Rakovnicku, kde pobývali v létě Benešovi, kam také zazdili Masarykův archiv, jeho objevení by mnoho lidí těžce poškodilo, a odkud také Edvard Beneš prchal v září 1915 do ciziny. Jednal údajně úporně a hrubě a stejně se choval např. při výslechu pí Aloisie Linhartové, jež převážela do Prahy zašitu v knoflíku šatů tajnou zprávu exilu. Měla prozradit Dr. Františka Soukupa, jeho chtěl Klíma dostat do „knoflíkového“ procesu. Policie shledala k tomu v Praze na 60 Soukupù, Klíma vyslýchal Linhartovou od 3 hodin v noci do 11 hod. a „takřka šílel a křičel: "Však to máte všecko marný, ten dr. Soukup se bude houpat a vy všichni se budete houpat s ním“ (Archiv Národního muzea, Mafie/34 (dopis Františka Soukupa).

Jaroslav Hašek nejprve o těchto policajtech, než o nich píše v románu, napsal povídku  "Kolik kdo má kolem krku" vydanou dne 19.2.1917 v Čechoslovanu v Kyjevě.  V knihovně Čechoslovana vyšla v roce 1917 povídka "Dobrý voják Švejk v zajetí", kde se tito pánové objevují také.

I-09
Státní policie dodávala také na garnison materiál, pánové Klíma, Slavíček & Comp. Vojenská censura dopravovala sem autory korespondence mezi frontou a těmi, které doma zanechali v zoufalství. Sem vodili četníci i staré výměnkáře, kteří posílali psaní na frontu, a vojenský soud házel jim na krk za jich slova útěchy a líčení bídy domácí po dvanácti letech.
Kolik kdo má kolem krku
"Milostpane, jsou tu pro vás páni od policie."
"Dobré jitro, paní správcová," odpověděl jsem, otvíraje dveře. Do předsíně vhrnul se zástup podezřelých individuí, ze kterých jsem okamžitě poznal komisaře
Klímu a Slavíčka. Tři civilní strážníci zůstali státi v předsíni a dívali se po věšáku, asi tak, jako když mexičtí banditi generála Caranzy si prohlížejí větve stromu, unesou-li zajatce.
Klíma a Slavíček se usmívali a Klíma zahovořil teplým, měkkým hlasem: "Odpusťte, že jsme vás vyrušili ze spánku. Znáte však jistě naše úřední povinnosti. Dostali jsme pokyn provésti u vás domovní prohlídku. Nebudete, doufám, se zpěčovati a podepíšete výnos o policejní prohlídce. Jsem přesvědčen, že u vás nic závadného nenalezneme. Nepodepíšete-li výnos, bude se prohlídka prováděti bez vašeho svolení."
Komisař
Slavíček zatím byl již v kuchyni. Šli jsme za ním. Stál se založenýma rukama jako Napoleon uprostřed kuchyně a díval se na plotnu.
Dobrý voják Švejk v zajetí
Švejka vedli k výslechu do oddělení státní policie přímo k policejnímu komisaři Klímovi a Slavíčkovi. Tito dva představitelé aparátu státní policie od vypuknutí války až po objevení Švejka v kanceláři vyšetřili několik set případů udání, provedli spoustu domovních prohlídek a odváděli muže od teplých večeří do Bartolomějské ulice. Jest zajímavé, proč department pražské státní policie právě se usadil v ulici připomínající svým jménem bartolomějskou noc.
 

    

Policejní přihlášky JUDr. Jaroslav Klíma

Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok 1913

  

Rovnost 4.10.1923 a Rovnost 17.11.1923

Národní listy 29.12.1935 výňatek z článku Zatčení Karla Kramáře 21. května 1915 (...Zpracováno na základě informací získaných od pol. ředitele J. Klímy a K. Slavíčka)

Moravská orlice 8.5.1927

 

 

X