Heslo:

Dr. Antonín Hajn

Výklad:

Antonín Hajn *24.7.1868 - †26.3.1949 pocházel z rodiny truhláře ze Solnice. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako student  se podílel na založení a vydávání časopisu "České studentstvo". V procesu s Omladinou byl odsouzen na 18 měsíců těžkého žaláře. Roku 1897 založil Českou stranu radikálně pokrokovou a stal se jejím předsedou.  Roku 1908 se Česká strana radikálně pokroková a Česká strana státoprávní spojily do nové formace Česká strana státoprávně pokroková, a právě v této straně vydával stranický list "Samostatnost", jak o tom píše Jaroslav Hašek.

Do vrcholové politiky pronikl ve volbách do Říšské rady roku 1907, kdy se stal poslancem Říšské rady ve volebním období do roku 1911. Po pádu monarchie a vzniku Československa byl i nadále politicky aktivní jako poslanec národního shromáždění.

Podle pobytových přihlášek žil s rodinou od roku 1892 porůznu na Novém Městě Pražském a Vinohradech. S maželkou Ludmilou, rozenou Vlkovou * 1871, měl syna Miroslava *1894, Vladimíra *1897 a dceru Ludmilu *1901. Na přihláškách je uveden jako redaktor časopisů "Ceské studenstvo" i "Samostatnost"   .

Dr. Ant. Hajn

Samostatnost, ústřední orgán strany státoprávně pokrokové, vydává jak známo dr. Ant. Hajn, kterého neobyčejně charakterizují řádky pod hlavičkou listu:
Úterní a čtvrteční číslo má nejméně 4 strany, sobotní nejméně 6 stran. Dnešní číslo (kupř.) obsahuje 6 stran. Jest něco důkladnějšího, důslednějšího? A na této důkladnosti založena jest celá povaha a celá činnost pana
dr. Ant. Hajna.

Souruh Škatula
 Mají-li nyní sociální demokrati své tlusté muže Šmerala a Němce, národní socialisti mají tlustého Hübšmanna a 118 kg vážícího poslance Exnera. Obě strany nemají si tedy co vyčítat a jest to jistě jen dobrým znamením, že proletariát jest na postupu. Strany, které mají hubené poslance, nemohou to nikdy přivést daleko. Kupříkladu vezměme si jen státoprávníky, které tak dobře charakterizoval jejich vlastní poslanec Hajn, vážící 45 kg.