Dr. Ant. Hajn

 

 

 Zmenšeno v 1/11 skutečné velikosti

Samostatnost, ústřední orgán strany státoprávně pokrokové, vydává jak známo dr. Ant. Hajn, kterého neobyčejně charakterizují řádky pod hlavičkou listu:

Úterní a čtvrteční číslo má nejméně 4 strany, sobotní nejméně 6 stran. Dnešní číslo (kupř.) obsahuje 6 stran. Jest něco důkladnějšího, důslednějšího? A na této důkladnosti založena jest celá povaha a celá činnost pana dr. Ant. Hajna.

„Úterní a čtvrteční číslo má nejméně 4 strany, sobotní nejméně 6 stran.“

Kdykoliv to čtu, vždy vidím před sebou dr. Ant. Hajna. Jako by to on sám mluvil, prohloubeně, otevřeně a rázně.

Méně nemůže mít rozhodně než 4 strany. Tento podtitul přejde též do nového státoprávního deníku pana dr. Ant. Hajna s novým podtitulkem. „Náš deník vychází denně.“

Bude to bezohledná přímost, tím promluví dr. Hajn pravdu českému lidu, která by tvrdila v lidu opět víru v českých srdcích ve vlastní sílu, ve vlastní českou budoucnost..., jak často pan dr. Hajn říká.

Znáte dr. Ant. Hajna? Viděli jste kdy jeho obrovskou postavu? Slyšeli jste jeho řeč, při níž duní a třesou se stropy rakouského parlamentu, takže poslanci ze strachu, aby na ně strop nespadl při řeči pana dr. Ant. Hajna, odcházejí?

Dr. Ant. Hajn jest vzdělaný říšskoradní poslanec. Slovo říšskoradní vynalezla Samostatnost.

A dr. Ant. Hajn dnes s úspěchem již říká: „My říšskoradní poslanci nepřijali jsme a vůbec neuznávali tohoto říšskoradního zákona, alebrž vědomi jsouce, že říšskoradní úřady našich říšskoradních poslanců v říšskoradním neprospěchu neuznávají pasus, připojený za přiměřený, tu my, říšskoradní poslanci odešli jsme z říšskoradní rady.“

Dr. Ant. Hajn jest tedy říšskoradním poslancem. Řeči jeho jsou ostré. Vrazí vám zčistajasna nůž do břicha, vytáhne s úsměvem, zalomí rukama a již vás pitvá, vaše svědomí, činy v minulosti i chyby budoucna.

Hovoří tišeji a tišeji, jako když vánek vane větvemi stromů, jako když větřík umlká a tiší se a tiší. Levice i pravice spí ale dr. Hajn hřmí dál všechna provinění vídeňských vlád.

Dr. Ant. Hajn je nejmenší z českých poslanců. Váží 43 kg a výšky nedosahuje půldruhého metru.

Ale přesto chce založit velký státoprávní deník ve formátu Národních listů.