Heslo:
Bernis
Výklad:

Prohledal jsem všechny Schematismy c. a k. armády, ale žádný Bernis mezi důstojníky nesloužil. I policejní evidence, adresáře a seznamy obyvatel mlčí. Tady je poslední seznam auditorů ve Schematismu z roku 1914. V Praze snad žádný Bernis neexistoval, který mohl Haška inspirovat, aby tak zvláštní jméno použil. Bůhví jak ho to napadlo. Nabízí se především francouzský kardinál a diplomat François-Joachim de Pierre de Bernis (*1715 - †1794), o kterém se okrajově zmiňuje i Victor Hugo v Bídnících: ...Houpali se do sytosti ve velké síti rozepjaté mezi dvěma kaštany, jež byly kdysi opěvovány opatem de Bernis.... Občas se jméno kardinálovo objevovalo i v různých souvislostech v novinách. Navíc de Bernis psal i básně a jak víme, Hašek četl vše.

I-09
Polní kurát, který tak krásně v praxi vyložil zatraceně starou věc, vězně navštěvovati, odešel do sakristie, převlékl se, dal si nalít z demižonu do konvice mešní víno, vypil je a pomocí zrzavého ministranta vsedl na svého jezdeckého koně na dvoře přivázaného, ale pak si vzpomněl na Švejka, slezl a šel do kanceláře k auditorovi Bernisovi.

Vyšetřující auditor Bernis byl muž společnosti, půvabný tanečník a mravní zpustlík, který se zde strašně nudil a psal německé verše do památníků, aby měl pohotově vždy nějakou zásobu. Byl nejdůležitější složkou celého aparátu vojenského soudu, poněvadž měl tak hrozné množství restů a spletených akt, že uváděl v respekt celý vojenský soud na Hradčanech. Ztrácel obžalovací materiál a byl nucen vymýšlet si nový.