Heslo:

Sport - Favorit

Výklad:

Podle katastru spolků v Praze existoval klub tohoto jména. Byl založen v roce 1899 pod názvem "Sport" in Prag, později přejmenovaný na Fussball und Athletic club "Sport" in Prag a nakonec po sloučení s klubem Favorit na  Fussballclub Sport - Favorit in Prag. Jeho posledním předsedou byl 7.7.1913 ustanoven Hugo Graf. Zřejmě v důsledku válečných událostí klub zanikl.

I-11-02
Tak dostaneme sportovní pohár od nadporučíka Witingra od 75. pluku. On kdysi před lety běhal o závod a vyhrál jej za ,Sport-Favorit’. Byl to dobrý běžec. Dělal čtyřicet kilometrů Vídeň-Mödling za 1 hodinu 48 minut, jak se nám vždycky chlubí.
 

Zápis v katastru spolků