Heslo:

Jan Leitzer - Lejčar

Výklad:

 Byl civilním povoláním účetní ředitel Elektrických podniků Praha. Z hlediska našeho bádání, je pro nás Jan Leitzer hlavně kabaretním umělcem, který zcela jistě patřil do okruhu přátel Jaroslava Haška. Narodil se v Praze na Starém městě, Za Haštalem č.p. 785, dne * 20.1.1890 jako prvorozený syn Jana Leitzera, zlatníka a odhadce v zastavárně z Prahy. Jeho matka byla Marie roz. Obmauerová, pocházela rovněž z Prahy . Jako kabaretní umělec a hudebník (kytarista) vystupoval před 1. světovou válkou v kabaretu Červená sedma (založená 1909 Jiřím Červeným), v pověstné kavárně Montmartre (založeno 1911 Josefem Waltnerem). Zde se určitě potkával s Jaroslavem Haškem, který býval častým hostem. Učinkoval také s kabaretní společností E. A. Longena, kde se opět s Haškem setkával, například v Poděbradech a u A.V. Friče v jeho košířské vile Božínka. Jestli bojoval v první světové válce jsem nezjistil. Kde všude v Praze Leitzer před 1. sv. válkou žil, se dozvíte z pobytových přihlášek .

 Také život v první republice a za německé okupace není zdokumentován. Po druhé světové válce se nechal přejmenovat. Jeho nové příjmení Lejčar používal od 13.5.1946 . Byl ženat s Marií Lejčarovou (†8.1.1977). On zemřel v Praze †24.7.1946. Údaje jsou převzaty ze soupisu Lejčarova osobního fondu .